Forsker på sjøalger

Fylkesrådet og Bodø kommune går inn med 3,3 millioner hver for å styrke forskning på algedyrking i Nordland, i regi av NIBIO. Forskningen kan legge grunnlaget for en viktig kystnæring.

Fylkesråd Linda Helen Haukland har troen på alger som ny næring i nord (foto: NFK, Trond-Erlend Willassen).

Mange aktører i Nordland har startet opp med dyrking av makroalger – også kalt tang og tare. Dette er en forholdsvis ny næring i vår del av verden, og utfordringene står i kø.

Nå går Nordland fylkeskommune og Bodø kommune inn med midler for å videreføre og styrke algesatsingen i regi av NIBIO i Bodø. I forrige uke møttes partene for å skrive under en helt ny samarbeidsavtale.

– NIBIO har en lang historie som kompetanseinstitusjon i Bodø, først og fremst innen landbruk. Det er helt på sin plass at vi nå får en sterkere satsing på det store matfatet i havet. og jeg ser på det som et stort samfunnsoppdrag å utvikle algenæringen videre. Her får NIBIO en sentral rolle, sier ordfører i Bodø, Ida Pinnerød.

Ordføreren får følge av fylkesråd for plan og næring i Nordland Linda Helen Haukland.

– Kort avstand mellom de som etterspør – og de som tilbyr kompetanse representerer et komparativt fortrinn. En styrking av NIBIO sin FoU-aktivitet på makroalger i Bodø vil i så måte være en viktig strategisk satsing for oss. Algeproduksjon vil på sikt kunne bli en viktig næringsvei i Nordland, og vi ønsker at våre fagmiljøer innen alger kan hevde seg blant de fremste i landet.

En videreutvikling av algenæringen vil for øvrig bli gitt behørig oppmerksomhet i arbeidet med strategi for marin verdiskaping i Nordland, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland Linda Helen Haukland.

– Hos NIBIO er vi selvsagt svært glad for å få stå i spissen for denne satsingen i Nordland, og være med å styrke det faglige miljøet i næringen. Det er uten tvil store muligheter for algenæringen i Nordland, og vi opplever sterkt regionalt og lokalt engasjement blant myndigheter og næringsaktører.

Vi ser fram til å bli en god medspiller og partner for aktørene i næringen. Kompetanse og prosjekter skal utvikles i dialog med næring og andre regionale interessenter. Og det skal legges til rette for utviklings- og innovasjonsaktiviteter. NIBIO vil også bistå med kompetanse fra andre deler av instituttet, sier direktør i NIBIO, Nils Vagstad.

Dr. Ralf Rautenberger i NIBIO har forsket på makroalger i Bodø i en årrekke. Han forteller at makroalger, bedre kjent som tang og tare, har en rekke bruksområder. Det brukes til matproduksjon for mennesker men alger har også et stor potensiale som dyrefor, fiskefor, gjødsel i landbruket og for produksjon av biodrivstoff.

– Men det finnes uante nye muligheter for bruk. Mange av ingrediensene i alger, f.eks. mineraler, vitaminer og antioksidanter, er veldig interessante. Det må forskes mer på ulike bruksområder, og vi er veldig glad for at vi får anledning til å satse mer på dette nå. Målet med forskningsarbeidet vårt er å legge grunnlag for ei ny kommersiell kystnæring, sier han.