To minutt gav to uker

For å spare et par minutt ved en forbikjøring i 147 km/t på Lofast, sitter en kineser (27) nå bak gitteret i to uker. Ikke bare kjørte han fort, men rettergangen gikk også helt ekspress.

Sørdalstunnelen på Lofast er begynnelsen på svært lange og oversiktlige strekninger frem til rundkjøringen i Gullesfjord. Her trykket kineseren gassen i bunnen på sin Volvo (fotomontasje).

Det var mandag 16. juli på formiddagen at mannen ble målt til 147 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet er 80 km/t langs E10. Episoden skjedde et sted mellom rundkjøringen i Gullesfjord og Sørdalstunnelen, da han kjørte forbi en annen bil og ble fotografert av politiet.

Mannen som er fra Kina, ble pågrepet og satt i arrest. Allerede neste dag ble saken behandlet i Vesterålen tingrett som en tilståelsessak. Mannen ble i retten dømt til 14 dager i fengsel og mister retten til å føre bil i Norge for en periode på 18 måneder.

Allerede tirsdag kveld ble kineseren fraktet til fengsel i Trondheim for soning av straffen. – Siktede har vært veldig samarbeidsvillig og kombinert med et løsningsorientert politi og rettsapparat, ble denne saken behandlet kjapt og effektivt, forteller jourhavende i Nordland politidistrikt, Linda Rømma.

Det hører med til sjeldenhetene at en straffesak blir så ekspress behandlet. Årsaken i dette tilfellet var at mannen er utenlandsk statsborger og kunne unndra seg straff ved å reise ut av Norge, om det ble normal ventetid på rettssak. Mannen selv samarbeidet med politiet og godtok både anklage og dom umiddelbart.

Påtalejuristen mente at en passende straff ville være 18 dagers ubetinget fengsel. Vesterålen tingrett fant imidlertid å hensyn til et formildende forhold, ettersom mannen skal begynne i ny jobb i Kina den 3. august. Om han blir sittende i norsk fengsel mer enn to uker, står han i fare for å miste jobben.

Retten la også vekt på at mannen kom med en uforbeholden tilståelse og samarbeidet hele tiden med politiet. Dermed ble straffen satt til 14 dager og han vil dermed rekke hjem til Kina når soningen er ferdig, og være på plass til jobb den 3. august.

Kineseren var altså bare en snartur i Norge etter endte studier i Tyskland, men skulle altså ikke vært fullt så snar på Lofast. Dermed ble ferien til «kakebu» i to uker, i stedet for å se midnattsola i Nord-Norge.

Farten som kineseren hadde tilsvarer at bilen flytter seg mer enn 40 meter i sekundet. Når man bryter fartsgrensen i 80-sone og måles til mer enn 130 km/t, så blir resultatet normalt en dom med ubetinget fengsel. Dermed må man sone en straff på opp mot 18 dager. Førerkortet kan også ryke da.