To gaver fra stiftelse

Gjensidige-stiftelsen overrakte i dag gave på 150.000 kroner til Sortland Alpinklubb og 425.000 kroner til Frivilligsentralen i Sortland. Pengene skal brukes til lokale tiltak.

Sortland Alpinklubb mottok sjekk på 150.000 kroner (videoklipp SK).

Det var Elisabeth Hokland fra Gjensidige som delte ut gavesjekkene under møtet i Sortland kommunestyre.

Fra alpinklubben var det Tom Gunnar Aasen som mottok sjekken fra Gjensidige.

Han påpekte at disse pengene er tenkt brukt til å kjøpe inn utstyr som kan lånes ut.

Det er noen som ikke har eget utstyr, men ønsker å prøve seg i alpinbakken.

Da er fint å kunne låne og dermed senke terskelen for å komme inn i denne idretten.

Ordfører Grete Ellingsen gratulerte Turid Abelsen fra Frivilligsentralen (videoklipp SK).

Gjensidigestiftelsen hadde med en enda større sjekk til Sortland Frivilligsentral.

Her kunne styreleder Turid Abelsen motta 425.000 kroner.

Pengene skal brukes til sosiale møteplasser, kanskje spesielt for nye innbyggere i kommunen.

Midlene skal ellers brukes til å gjøre driften lettere på mange ulike tiltak.

– Vi har en del aktive på frivilligsentralen, men trenger flere hender.

Mange oppgaver skal løses, så alle som vil delta må bare melde seg, sa Abelsen da hun takket for sjekken.

Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse og er både en betydelig finansiell aktør og en viktig bidragsyter til samfunnsnyttige formål.

Gjensidigestiftelsen ble opprettet i 2007. Etter børsnotering av Gjensidige i 2010 eier stiftelsen i dag 62,24 % av aksjene i Gjensidige.