Modulbygg til lærerne

Ved Sortland barneskole har det vært ønske om bedre arbeidsforhold for lærerne og snart kan de trolig flytte over i en ny brakkerigg. Her blir det kontorplass for 32 lærere pluss møterom.

 

Nytt modulbygg ved Sortland barneskole (skisse: Øksnes Entreprenør as).

Det er Øksnes Entreprenør AS som har lagt frem planer for et modulbygg som kan settes opp ved sørenden av Sortland barneskole.

Her blir det brakker i to etasjer, som vil gi nye kontorplasser til 32 lærere.

Første etasje viser fire store arbeidsrom som hver skal ha kontorplass til fire lærere, pluss et møterom der alle kan samles.

Planen viser samme løsning også i andre etasje, og dermed blir det til sammen 32 arbeidsstasjoner.

I tillegg til dette blir det garderober, toaletter og kopirom.

Skissen for modulbygget var nylig lagt frem i et møte mellom rektor Tove Rise, verneombud Håvard Grønli og Christian Monsen fra Utdanningsforbundet.

Planen ble godt mottatt og eneste merknad var ønske om et lite overbygg ved inngangen.

Det var i vår at ledelsen i Sortland kommune foreslo å bruke inntil 10 millioner kroner til en ny brakkerigg.

Da ble det sagt at arbeidsforholdene for lærere ikke oppfyller dagens krav til arbeidsmiljø.

Det er trangt i dagens kontorlandskap og det kan oppstå problemer ved evakuering.

Til sammen er det bevilget 17 millioner for å utbedre en del forhold ved barneskolen.

Bakgrunnen for dette er at kommunen har utsatt planene om å bygge en helt ny skole de nærmeste årene.