Hærverk på totalt 15 biler

En rekke anmeldelser er kommet inn til politiet, etter at 15 biler ble utsatt for hærverk natt til lørdag på Sortland. Politiet ønsker opplysninger om noen har observasjoner fra området.

Etterforskningsleder Morten Engen Jacobsen (foto: Politiet).

Skadeverket på bilene ble i hovedsak gjort på parkeringsplassen utenfor Sortland Auto As i tidsrommet 03.00-04.30 natt til lørdag 4. november.

Daglig leder Arvid Nyborg ved Sortland Auto forteller til Vesterålnytt at 3 av deres egne biler ble skadet, i tillegg til 11 kundebiler.

Skadene på disse varierer mye i omfang og utførelse. I tillegg er en ladestasjon påført skader og fasadeglass er oppripet.

Hvilke beløp det er snakk om i skadeomfang, er det for tidlig å si noe om ennå.

Like over veien ligger Teknisk Bureau As og daglig leder Petter Løkken sier en av deres egne biler er blitt skadet i samme tidsrom.

Her ble ingen kundebiler utsatt for hærverk, men det er likevel gjort skade for anslagsvis 20.000 kroner.

En mindreårig person har status som mistenkt, og det vil si at vedkommende er under 18 år.

Politiet har sikret spor i saken og den mistenkte ble påtruffet av politiet i umiddelbar nærhet av åstedene.

Politiet har per i dag ingen ytterligere kommentarer vedrørende den mistenkte.

– Det er kommet inn en rekke anmeldelser, forteller etterforskningsleder Morten Engen Jacobsen til Vesterålnytt.

Det både dreier seg om skade på private kjøretøy og kjøretøy eid av bilforretningene.

– Politiet har per i dag ikke fullstendig oversikt over skadeomfang, men samlet sett utgjør dette skader for store verdier, sier Jacobsen.

I og med at den mistenkte er mindreårig har politiet høy prioritet på etterforskningen, og sakene vil dermed bli jobbet med for fullt i tiden fremover.

Politiet er fortsatt interessert i opplysninger omkring forholdet.

– Dersom det er vitner som sitter på opplysninger eller har gjort observasjoner i det aktuelle området den 4. november i tidsrommet kl. 0300-0430, er det ønskelig at de kontakter lokalt politi, sier etterforskningsleder Morten Engen Jacobsen.