Tilskudd til botun på Myre

Tilskudd fra Husbanken er nå godkjent for planen om 10 nye boliger på Myre i regi av kommunen. Kostnaden for «Øksnes botun» er ca 67 millioner og tilskuddet lyder på 17,5 millioner.

Botunet blir en samling av nybygg på Myre (skisse: Øksnes kommune).

Det var altså ikke bare Sortland kommune så mandag fikk hyggelig melding om tilskudd fra Husbanken til sitt sykehjem.

Også ordføreren i Øksnes kunne åpne et brev om tilskudd, og her gjelder det første byggetrinn av nye «omsorgsboliger» på Myre.

Prosjektet vil koste 67 millioner og omfatte seks omsorgsboliger i bokollektiv, to omsorgsboliger i tomannsboliger og to avlastningsplasser for barn i tomannsbolig.

Tomten som planlegges benyttet til formålet ligger på nord-øst siden av Elvelund boligområde, altså rett sør for Øksnes-gården og inntil Langryggveien.

Her skal det kanskje også være plass til et byggetrinn nummer to, som vil komme senere.

Selv om dette blir et «botun» med kort avstand mellom byggene, legger man opp til å unngå et preg av «institusjon».

Boligene vil primært bli tilbudt personer innen miljøtjenesten.

Disse bor i hus av varierende standard tilpasning rundt omkring i kommunen.

Å flytte over til nye bygg i sentrum vil være en fordel både for brukerne selv og de ansatte i miljøtjenesten.

To av boligene må avsettes til avlastning som kommunen selv driver.

Boligene er tenkt tilrettelagt for brukergruppen både når det gjelder konstruksjoner, materialbruk og utforming.

Tilskuddet er altså i boks og resten av finansieringen skal kommunen selv ta.

Nå starter jakten på leietakere, da man mener 80% bør være utleid før byggingen starter.

Leieprisen er ikke fastsatt, men det blir trolig en maksgrense i månedsleie på 13.000 kroner.

Kommunen håper å kunne spare betydelige beløp i miljøtjenesten ved å samle en del «klienter» i et slikt nytt botun på Myre.