Tilbake til Bardufoss

For 4 år siden ble de militære helikoptrene på Bardufoss flyttet sørover til Rygge. Nå sendes 9 tilbake nordover og det skal igjen bygges opp en base på Bardufoss med verksted for helikoptre.

Ni Bell-helikoptre flyr nordover igjen (foto: Forsvaret).

Regjeringen vil oppgradere ni Bell 412-helikoptre til støtte for Hæren.

Samtidig skal nye helikoptre til Forsvarets spesialstyrker bli vurdert i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret, som fremmes for Stortinget neste år.

– Regjeringen tar nå grep ved å oppgradere ni Bell 412-helikoptre til støtte for Hæren, stasjonert og organisert i en egen skvadron på Bardufoss, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Oppgraderingen vil gi helikoptrene en levetid på minst 15 år. Før oppgraderingen kan foretas må saken behandles av Stortinget.

– Vår ambisjon er å ha oppgraderte helikoptre på plass på Bardufoss allerede fra 2025, sier Gram.

Forsvaret skal etablere en skvadronsledelse på Bardufoss som er operativ fra første kvartal 2024.

Dette er en forskuttering av organisasjonen som skal operere fremtidig helikopterkapasitet til støtte for Hæren.

Enheten skal hjelpe Hæren med operativ prioritering av Bell 412, opprettholde kompetanse og støtte med sivil innleie ved behov.

Endelig tidsplan for oppgradering og oppbygging av skvadronen på Bardufoss er ikke avklart.

I påvente av ny helikopterkapasitet vil Forsvarets spesialstyrker fortsette å bruke Bell 412.

Forsvaret skal også etablere et verksted for vedlikehold av Bell 412 på Bardufoss.

Verkstedet dimensjoneres for ett helikopter i 2023 og økes til å muliggjøre samtidig vedlikehold av to helikoptre i 2024.

Verkstedet vil bidra til økt flytimeproduksjon for Bell 412 og økt helikopteraktivitet på Bardufoss.

–Det vil også bidra til å bevare teknisk kompetanse på Bardufoss og tilby opplæring for lærlinger til Luftforsvaret, sier Gram.

Prosjektet vil ha en forventet kostnad på inntil 1 milliard kroner.