Har fått 73 millioner

Endelig er det klart for selve byggingen av Lamarka sykehjem. Kommunen fikk i dag bekreftet tilsagn om 73 millioner kroner i tilskudd via Husbanken, og da er finansieringen i boks.

Nytt sykehjem for Sortland kommune (ill.: Sortland kommune).

Sortland kommune søkte og har nå fått investeringstilskudd fra Husbanken.

Endelig er det offisielt – Sortland kommune har fått tilsagn på investeringstilskudd.

Pengene skal brukes til det nye sykehjemmet med dagaktivitets-senter.

Ordfører Karl Erling Nordlund er veldig glad for at kommunen kan fortsette arbeidet på dette viktige prosjektet.­

– Å gå videre i å bygge sykehjemmet blir et løft for eldreomsorgen.

Vi vil være bedre rustet til å møte en økende andel eldre som har behov for tjenester innen helse og omsorg, sier ordfører Nordlund.

Byggeprosjektet inneholder sykehjem, nye dagaktivitetsplasser og nye lokaler til hjemmetjenesten.

Det totale tilskuddet ble til sammen 72.748.000 kroner.

– Dette er en gledens dag for Sortland kommune, slår ordfører Nordlund fast.

Tomta til sykehjemmet ligger klar, et steinkast fra Lamarktunet og Blåbyhallen.

Tilskuddet kommet godt med da prislappen trolig blir i nærheten av 400 millioner totalt.

Første anslag for nybygget var optimistiske 216 millioner, før neste overslag kom på 350 millioner.

Deretter antok man entreprenøren Consto Nord som utbygger, og da fryktet man prislappen ville bli 440 millioner.

Sortland kommune inngikk en «samspill-avtale» med Consto, for å kunne justere prosjektet for å kutte kostnader.

Politikerne håpet å komme ned til ca 350 millioner, men dette har vist seg helt umulig.

Skisse av Lamarka sykehjem (foto: Sortland kommune).

Sammen med Consto, konsulenter og arkitekter har man laget justerte planer for sykehjemmet.

Prisen vil nå lande på ca 390 millioner kroner, men ennå er ikke dette helt avklart.

Sykehjemmet blir ganske ulikt de første skissene, og det har vært nødvendig for å kunne redusere samlet areal.

En mer kompakt løsning gjør at man slipper å betale for lange korridorer, og dermed spare penger.

Prosjektet skal uansett gi et meget godt bygg med høy standard.