Investerer 1,5 milliarder

Andfjord Salmon AS har nylig hentet inn 825 millioner kroner i lån, og dessuten fått 615 millioner i ny aksjekapital fra sine hovedeiere. Dette skal brukes til investering for ny vekst.

Eiere i Andfjord er blant andre Knut Roald Holmøy og Roy Bernt Pettersen (foto: Andfjord Salmon).

Ennå er det ikke slaktet noen laks ved anlegget til Andfjord Salmon på Kvalnes. Men det er like før.

Hver laks i bassenget er nå ca 3,2 kilo og det er mange av dem.

Det ble opprinnelig satt ut 200.000 smolt for ett år siden, med en vekt på 120 gram pr fisk.

Overlevelsen har vært god og det er målt kun 2% svinn av opprinnelig antall.

Slaktingen starter trolig om en ukes tid og da ligger det an til slakting av ca 600.000 kilo.

Om lakseprisen til produsent fortsatt ligger på ca 70 kroner, betyr det omkring 42 millioner i inntekt.

Selskapet har i dag «bare» ett stort basseng, men skal vokse og mangedoble kapasiteten.

Til dette trenger man penger – mye penger.

Eierne stiller nå opp med 615 millioner til ny aksjekapital.

Både grunder Roy Pettersen og Knut Roald Holmøy deltar her, via sine selskap Andfjord Holding og Eidsfjord Sjøfarm.

Roy stiller med 10, mens Knut Roald stiller med 80 millioner kroner. Begge sitter også i styret.

Det er imidlertid det portugisiske selskapet Jerónimo Martins (Agro-Alimentar S.A) som legger største beløp i potten.

De går inn med 385 millioner og øker dermed sin eierandel betydelig.

Portugiserne eier i dag 10,5% av Andfjord Salmon og vil nå mer enn doble sin eierandel.

Andfjord Salmon har også sikret seg et lån på 825 millioner for å bygge ut anlegget på Kvalnes.

Låneavtalen er med Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 SMN, med støtte fra Eksfin.

Dermed er på plass ca 1,44 milliarder kroner som vil gå med til neste byggetrinn.

Da håper man å komme opp i årsvolum på 8.000 tonn slaktet laks.

Målet er imidlertid et produksjonsvolum med full kapasitet på 40.000 tonn på Kvalnes på Andøya.

Den nye produksjonskapasiteten vil gradvis bli lagt til mellom 2025 og 2030.

I forbindelse med utbyggingen til 40.000 tonn på Kvalnes sikter Andfjord Salmon mot en blandet investering på 114 kroner per kilo.

Driftskostnader ligger på ca 40 kroner per kilo produsert laks (inkludert avskrivninger).

Selskapets to andre lokasjoner, Breivik og Fiskenes, representerer en ytterligere produksjonskapasitet på anslagsvis 50.000 tonn til sammen.

Det er gjennomført et betydelig forarbeid til dette.