Ti nye leiligheter

Midt i Sortland sentrum planlegges det nå å rive en enebolig og bruke den store tomta til å bygge 10 nye leiligheter. Nybygget blir trolig i 4 etasjer, men mye planlegging gjenstår ennå.

Denne eiendommen i Vesterålsgata skal nå reguleres, der det gamle murhuset blir erstattet med nybygg i 4 etasjer for 10 nye leiligheter.

Det er firmaet Sem Holding As som eier den aktuelle eiendommen. Dette firmaet eier også både Sortland Hotell og Strand Hotell, med Harald M. Jakobsen som hovedeier. Den aktuelle eiendommen ligger like sør for Sortland Hotell.

-Området ønskes regulert til flere-mannsbolig med parkering i underetasjen. Nybygget skal oppføres med fasader i tre eller puss og vil trolig bli på 4 etasjer, skriver Dagmar Kristiansen i Asplan Viak til Sortland kommune.

Dersom planene går igjennom slik man har tenkt, blir det ganske stor utnyttelsesgrad på tomta som er på 1.480 kvadratmeter. Beliggenheten er meget sentral, og det er tidligere nedfelt i byplanen at det skal åpnes for en viss fortetting av bebyggelsen i sentrum.

Søkerne mener at beboerne i de nye leilighetene trolig kan klare seg uten privatbil, ettersom det er meget kort gangavstand til alle offentlige og private funksjoner i byen. Likevel legges det opp til parkering i underetasjen av nybygget.

Planene er helt i innledende fase og det er rådgiverne i Asplan Viak som nå vil ha nærmere møter med kommunen for å avklare ulike forhold om eiendommen. Det må avklares status omkring vann og avløp, strømnett og trafikk. Snøbrøyting er også noe man allerede nå vil se på.

Selv om eiendommen tidligere har hatt innkjøring fra Vesterålsgata, mener man at de nye leilighetene godt kan bruke Villaveien i stedet. Dermed unngår man øket trafikk ut i Vesterålsgata og slipper noen diskusjon med Statens vegvesen.

Saken er nå fremmet for Sortland kommune og det vil trolig ta noen måneder før planene er ferdig. Det er allerede gitt tillatelse til å rive det gamle murhuset, og dette vil trolig skje i nær fremtid. En gammel garasje må også vike plassen her.

Naboeiendommen er også en flere-mannsbolig, og like ved planlegger Sortland boligstiftelse et nybygg. Dermed blir det en ganske sterk fortetting i området, med mange nye leiligheter, når disse står ferdige i nær fremtid.

Dagmar Kristiansen skriver i sin henvendelse til kommunen at man mener eiendommen ligger utenfor «Den blå sentrumskjernen». Det betyr at man ikke har planer om noe blått nybygg her.

Ellers tenker man å anlegge en støyskjerm mot Vesterålsgata, men dette er ikke avklart med hensyn til utseende og utforming. En lekeplass og felles uteområde skal det bli plass til innen på egen tomt, og noe beplantning vil også bli tatt med, skriver konsulenten hos Asplan Viak.