Hadsel tar risikoen

Rådmann Ola Morten Teigen og økonomisjef Tommy Løveng Hansen i Hadsel kommune er svært betenkt, men anbefaler politikerne å ta risikoen på 113 millioner for hurtigrute-bygget.

Her er det planlagt et nytt bygg til 203 millioner kroner, der Hadsel kommune tar ansvar for 113 millioner. Onsdag skal saken avgjøres av kommunestyret (arkivfoto).

-Dette har vært den mest komplekse og utfordrende investeringsbeslutningen administrasjonen har håndtert i de siste årene. Selv om investeringen i ny ungdomsskole på Stokmarknes er større, har den vært mindre kompleks og under kommunens egen kontroll.

Rådmannen vil anbefale, med svært store betenkeligheter vedrørende økonomien, at man går videre med byggeplanene og investeringen skal skje innenfor en totalramme på 203 millioner (eks. mva.), herunder inkludert 25 millioner kroner i form av overføring av «Trekantbygget». Byggekostnaden begrenses til 178 millioner (eks. mva.).

Dette skriver rådmann og økonomisjef i sitt saksfremlegg til politikerne. Dermed anbefaler man altså å gjennomføre et byggeprosjekt for Museum Nord til sluttsum på 203 millioner kroner, der man håper tilskudd og billetter skal betale dette i løpet av 30-40 år.

Hadsel kommune tar den største risikoen i dette prosjektet. Opprinnelig skulle kommunen bidra med 40 millioner kroner til et prosjekt på 120 millioner. Men nå er rammen for Hadsel kommune oppe i 113 millioner og sluttsummen vil trolig ende på over 203 millioner.

Et nytt aksjeselskap blir trolig opprettet for å eie nybygget og her blir trolig Hadsel kommune eneeier. Hadsel låner 40 millioner, mens det nye aksjeselskapet tar opp et lån på 73 millioner kroner. Sistnevnte lån betjenes med husleie fra Museum Nord, men det er kommunen som har risikoen her.

Den årlige kostnaden for Hadsel kommune er beregnet til 3,24 millioner kroner, mens det tidligere er satt av 1,76 millioner i den vedtatte økonomiplanen. Kostnadene for kommunen vil nødvendigvis gå ut over andre tilbud, påpeker rådmannen, og det betyr også at helse, omsorg og skole må leve med strammere budsjett fremover.

Politikerne kan imidlertid fortsatt si nei takk, og hoppe av det ambisiøse prosjektet. Det vil imidlertid bety at man samtidig takker nei til tilskudd på 90 millioner. Dette ville gi en stygg «ripe i lakken» for Hadsel kommune og alle de som har satt sin ære inn på å realisere prosjektet.

Link arkitekter har sett for seg et overbygg som skissert på bildet her. Det er ikke kjent om dette blir det endelige resultatet og heller ikke hvem som skal bygge (foto: LINK).

Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at politikerne sier ja til prosjektet med følgende vilkår og forutsetninger:

1.Hadsel kommune inngår avtale med Museum Nord om realisering av Vernebygg rundt Finnmarken/nytt Hurtigrutemuseum basert på de fremlagte rammer, og gir rådmannen myndighet til å inngå avtale med valgt entreprenør etter administrativ vurdering av innsendte tilbud. Kontrakten inngås enten direkte eller via kommunens aksjeselskap som beskrevet i saken.

2. Realisering av investeringen skal skje innenfor en totalramme på 203 millioner eks mva, herunder inkludert 25 millioner kroner i form av overføring av trekantbygget uten medfølgende gjeld til aksjeselskapet. Byggekostnaden begrenses til 178 mill eks mva.

3. Kommunestyret aksepterer, med forutsetning om en minste leietid på 35 år.

4. Rådmannen bes legge frem sak om kommunal garanti til aksjeselskapet i neste kommunestyremøte slik at finansiering kan sikres og selskapet får anledning til å overta kontrakter med entreprenører. Videre gis rådmannen fullmakt til å etablere aksjeselskap, samt utarbeide forslag til vedtekter for selskapet. Vedtektene utarbeides i tråd med de krav som er satt fra Museum Nord.

5. Rådmannen bes gjennomføre kapitalisering av aksjeselskapet gjennom tingsinnskudd på 15 millioner kroner i kontanter, samt overføring av trekantbygget. I tillegg overføres statlig og fylkeskommunalt tilskudd til selskapet.

Hvem som skal bygge er ikke kjent. Det var 3 entreprenører som la inn anbud i starten. Dette var Hent As, Bjørn Bygg As og Sortland Entreprenør As. Hadsel kommune har forhandlet med en av disse for å få ned prisen, og man har delvis lyktes. Selve byggekontrakten blir på 139 millioner, mens sluttsummen for prosjektet blir på 203 millioner (pluss moms).