Ser lys i tunnelen

– Vi ser veldig lyst på det nå. Vi har klart å snu mange steiner og føler oss langt mer rustet til å møte fremtiden enn for noen år siden, sier direktør Frode Nilsen i Leonhard Nilsen As.

Direktøren i Leonhard Nilsen & Sønner AS, frode Nilsen, mener å se lys i tunnelen for enteprenørselskapet (foto: LNS).

Det er i et intervju med Dagens Næringsliv (DN) at Nilsen kommenterer regnskapet for 2017. – Vi har endret strategi og går ikke lenger inn med totalansvar på de store kontraktene. I stedet er vi underleverandører som selger vår kjernekompetanse på tunneler. Da får vi bedre priser i kontraktene, sier han.

For tredje år på rad går entreprenørselskapet LNS med underskudd. Årsresultatet i fjor endte med minus på 48 millioner kroner, etter at driftsinntektene ble kraftig redusert fra tidligere år. En tredel lavere salg betyr 840 millioner lavere omsetning.

De siste tre årene har LNS-konsernet tapt over en halv milliard kroner. Driften gikk imidlertid bra i fjor, og man hadde egentlig overskudd. Først fikk man en smell på valuta, der LNS tapte 300 millioner. Så tapte man en sak mot statkraft, etter utbygging av kraftverket Røssåga. Dermed endte regnskapet likevel med røde tall.

Problemene er imidlertid ikke helt over ennå. LNS ble i mai stevnet for voldgiftsretten etter salget av datterselskapet LNS Saga på Island i 2016. Også her er det store beløp man snakker om, der et tap i retten kan gi et nytt negativt utslag i regnskapet.

-Det er uenighet med kjøper om enkelte forhold rundt dette salget. LNS har avvist alle krav. Konklusjonen på dette kommer i en voldgift som vi ikke vil kommentere ytterligere, sier Frode Nilsen i en kommentar til DN.

«Leonhard» har i løpet av de siste 20 årene blitt Nord-Norges største entreprenør, der konsernets omsetningen økte fra 130 millioner i 1999 til 2,7 milliarder i 2016. Investeringen i datterselskapet Rana Gruber har ikke vært noen stor suksess økonomisk sett selv om det i fjor ble overskudd med 56 millioner.

– Vi ser nå lyst på jernmalmproduksjonen, der vi har klart å senke kostnadene betydelig. Krisen har gjort at vi er blitt en mye mer effektiv bedrift. For få år siden hadde Rana Gruber nesten dobbelt så høye kostnader som vi har i dag. Vi har aldri stått sterkere med gruvedriften enn nå, sier Frode Nilsen til DN.

Datterselskapet Skaland Graphite As på Senja leverte røde tall også i 2017. Omsetningen her har økt mye, men ikke nok til å levere overskudd for eierne i LNS.

Et av datterselskapene til LNS som går godt, er Hålogaland Element AS. Dette selskapet produserer brakker og bygningsmoduler, som både sendes til Svalbard og andre deler av landet. Her hadde man 2 millioner i overskudd i fjor.