Heliplass ved sykehuset

Nordlandssykehuset vil i løpet av neste uke sette i gang arbeidene med etablering av ny landingsplass for helikopter i Vesterålen, like vest for sykehuset på Stokmarknes.

Stokmarknes sykehus vil få ny landingsplass for helikopter på baksiden, opp mot idrettshallen (fotomontasje/illustrasjon/arkivfoto).

I løpet av høsten skal det stå klar en ny landsplass for helikoptre ved sykehuset på Stokmarknes. Denne vil koste omkring 20 millioner kroner og gi et bedre tilbud for de som fraktes inn til sykehuset via luftambulanse.

Den nye landingsplassen for ambulanse-helikopter vil bety bedre mottak for akutte pasienter ved Nordlandssykehuset på Stokmarknes. Plassen blir bygget like vest for dagens bygninger, med såpass nært at det blir direkte linje inn til akuttmottaket.

Det er forventet at det kan bli mellom 50 og 100 landinger på den nye plassen i løpet av et normalår. En tredel av disse vil trolig skje om natta, slik at naboer i området og pasienter ved sykehuset kan bli utsatt for støy og få forstyrret nattero.

Luftfartstilsynet ga tidlig i sommer konsesjon for landingsplassen som også vil kunne betjene de nye redningshelikoptrene AW-101. Etableringen utføres vest for akuttmottaket og ligger så tett opp mot dette at pasienttransporten skal utføres uten omlasting.

Akuttmottaket som i dag kun er etablert med overbygd tak, vil bli skjermet og innbygd slik at pasienthåndtering og klargjøring av ambulanser kan skje innomhus. Tiltaket vil gi en bedre hverdag både for pasienter, ansatte og ambulansepersonell.

Entreprenøren vil starte med tilrigging og grunnarbeider i uke 35/36. I første rekke vil dette innebære midlertidige begrensninger av parkeringsareal og noe tilrettelegging for å opprettholde sikker adkomst til akuttmottak og legevakt.

Senere i høst vil det også bli arbeider i sykehuset knyttet til innbygging av akuttmottaket, samt varme- og energiforsyning til landingsplassen som utstyres med vannbårent snesmelteanlegg forsynt fra sykehusets varmesentral.

Tiltaket som har en kostnadsramme på ca 19,5 mill kr skal ferdigstilles ved årsskiftet.