Tente på og hoppet ut

Mannen som tente på Bø prestegård er dømt til fengsel i ett år og tre måneder. Han har allerede sonet 5 måneder i varetekt. Han må også betale 443.000 kroner for skadeverk.

Brannstifteren hoppet ut av vinduet på kvisten og skadet seg stygt (foto: Eivind Hetlevik).

Det er Trøndelag tingrett som har avsagt dommen, der de ikke tar stilling til et eventuelt rettslig oppgjør om erstatningen.

Mannen er ca 60 år og fra et land i Mellom-Europa. Han bodde en tid i Bø prestegård, forut for brannstiftingen.

Opplysningsvesenets Fond var eier av prestegården, som nå var nesten hundre år gammel.

Eiendomsmegler Krogsveen har taksert verdien til ca 2,6 millioner kroner, men dette la ikke retten avgjørende vekt på.

Brannstifteren ble derfor «bare» dømt til å betale 443.000 kroner for skadeverket.

Om dette blir det endelige oppgjøret er usikkert, da det kan bli en sivilrettslig sak om erstatningen.

Mannen har ifølge egen forklaring en meget svak økonomisk stilling og frykter han vil gå personlig konkurs.

Årsaken til at han satte fyr på prestegården, oppgir han som utslag av fortvilelse over egen livssituasjon.

Det var søndag 17. april 2022 sent på kvelden at den dømte bestemte seg for å tenne på bygningen.

Han vurderte også muligheten for å avslutte livet, uten at dette ble iverksatt.

Brannstiftingen ble gjort ved å samle brennbart materiale i flere hauger i alle etasjene.

Mannen startet så nede i kjelleren og tente på mange steder, også ved bruk av bensin.

Antennelsen på loftet gav en eksplosjonsartet effekt, som gjorde av han åpnet vinduet og søkte ut.

Han falt da ned til marka og skadet seg ganske alvorlig.

Resultatet var en punktert lunge, brudd i ryggen og brannsår på 5 % av kroppen samt noen tilleggsskader.

Mannen ble fløyet med helikopter til sykehuset i Tromsø, da nødetatene kom frem til prestegården.

Han har sittet i varetekt siden brannen. Han har samarbeidet med politiet og saken er avgjort med full tilståelse.

Når mannen har sonet ferdig vil han trolig flytte tilbake til hjemlandet.

Han var i Norge som ledd i arbeid med turisme, men planene hans gikk i vasken og ble ikke gjennomført.