Tar inn og deler ut

Kraftselskapene i Vesterålen økte nettleia mye i 2016 og det har gitt store overskudd. Dette deles nå ut til eierne, og kommunene i Vesterålen får snart mange millioner ekstra å rutte med.

Direktør Halvard Pettersen kan vise til et svært godt økonomisk resultatet i fjor for Vesterålskraft. Også hos Andøy Energi AS var det stort overskudd, og dette gir tilsvarende store utbytter til eierne, som er de lokale kommunene. Vesterålskraft gir 7,7 millioner i utbytte, mens Andøy Energi gir 3,5 millioner (arkivfoto). 

Kundene til Andøy Energi AS måtte godta at nettleia økte med nær en tusenlapp i fjor, opp til 4.548 kroner. Etter årsskiftet er den igjen steget og ny pris er 4.775,-. Kundene i Andøy må så betale 25,2 øre for hver kilowatt de henter ut i forbruk. Ved forbruk på 20.000 kwh blir den samlede nettleien for en andøyhusholdning på ca 10.000 kroner i året.

Andøy skiller seg ut med høy nettleie i Vesterålen. Hos Trollfjord i Hadsel er fastbeløpet «bare» kr 3.000,- og hos Vesterålskraft er fastbeløpet 4.100,-. Dermed slipper kundene i nabokommunene unna med et par tusenlapper mindre, enn det man gjør i Andøy.

Vesterålskraft plusset på nettleia med 600 kroner både i 2016 og nå ved inngangen til 2017. Økningen fra 2015 til nå er der dermed på vel 30%. Nettleia er prisen alle kunder må betale for å ha en strømledning inn til huset sitt. Her er selskapene i en monopolstilling og kundene må betale det som blir vedtatt.

Forklaringen på øket nettleie er store investeringer i linjenettet, nye strømmålere og kostnader som Statnett overfører til de lokale netteierne. Staten skal også ha litt her og kraftselskapene er pålagt å ta inn 17 øre for hver kwh i andre avgifter.

Vesterålskraft Nett AS er den største eieren av kraftlinjer i regionen og fikk et historisk godt år i 2016. Omsetningen økte med 17 millioner og endte på 116,5 millioner kroner. Driftsresultatet spratt opp fra minus 6,8 millioner til pluss 16,9 millioner.

Konsernet Vesterålkraft AS økte omsetningen med 32 millioner og endte på 217 millioner i 2016. Når kostnadene ikke stiger like fort gir det bedre resultat på bunnlinjen. Vesterålskraft økte overskuddet fra 7,4 millioner i 2015 til 32 millioner i fjor. Når skatten er betalt satt konsernet igjen med et overskudd på 20 millioner kroner.

Dette gir åpning for å betale ut et meget stort utbytte til eierne, som de senere år har fått relativt små overføringer. Nå ligger det an til at VK-aksjene kan gi avkastning på 7,7 millioner. Det betyr 2,3 millioner til Øksnes kommune, mens Bø og Sortland får 2,7 millioner hver. Øksnes eier 30 prosent av aksjene, mens Sortland og Bø har 35% hver.

Andøy Energi AS omsatte for 70 millioner i fjor og hadde et driftsresultat på nær 13 millioner. Det ble gjort ekstraordinær nedskrivning i regnskapet på 6,3 millioner kroner, slik at det egentlige resultatet var nær 19 millioner. Andøy kommune eier alle aksjene i det lokale kraftselskapet og kan dermed forvente et utbytte på 3,5 millioner. Tallene her blr først publisert i nettavisen VOL.

Årsresultatet for Trollfjordkraft i Hadsel er ikke kjent ennå, men det ikke noe som tyder på at man der kommer særlig dårligere ut av 2016 enn naboene i Vesterålen. Trollfjord kan imidlertid skryte av den desidert laveste nettleia for sine kunder. -Vi vil presentere tallene for eierne før vi går ut offentlig med dette, sier direktør Barry Larsen i Trollfjordkraft. Han bekrefter likevel at Trollfjord hadde et positivt resultat også i 2016.

Mens Vesterålen har 3 selvstendige kraftselskap er det bare ett i Lofoten. Nivår er imidlertid nokså likt og Lofotkraft melder at man planlegger å betale ut et utbytte for 2016 på 10 millioner, til kommunene som er eiere. Nettvirksomheten i Lofotkraft hadde et overskudd etter skatt på 63,9 millioner i 2016, mot «bare» 10,7 millioner året før. Som i Vesterålen ser man at det er nettselskapene som gir de store inntektene og overskuddene for kraftbransjen.