OK til skjenking hos YX

Politikerne i Sortland sa i dag ja til søknaden fra bensinstasjonen YX i Sigerfjord om skjenkebevilling til det nye tilbudet «Kroa». Firmaet slipper også å investere i en ekstra kasse og kan dermed selge alkohol fra samme kasse som bensin-kunder også betjenes. Dette forholdet ble i saksutredningen beskrevet som vanskelig.

Byggearbeidene hos Sigerfjord Service AS pågår for fullt og man håper å kunne ha det nye spisetilbudet klart for åpning allerede til 17.mai. Kroa blir en egen avdeling, kombinert med en vinterhage, der det både skal serveres mat og tilbys øl, vin og brennevin til spisegjestene.

Christoffer Ellingsen (Rødt) er selv fra Sigerfjord, men var likevel den eneste som stemte imot søknaden i formannskapet. Partiet ser prinsipielt på saken og er imot skjenkeløyver til bensinstasjoner. Ellingsen påpekte at det nå blir vanskelig å si nei til tilsvarende søknader, som for eksempel fra Havna Service på Sortland. Dermed åpner Sortland opp for en langt friere løyvepolitikk enn før.

Fra Høyre og FrP ble det stilt spørsmål til saksutrederne om kravet til ekstra kasse. Her trakk Beate Bøe Nilsen (H) frem Bowlingen og Kulturfabrikken som eksempel. Høyre og FrP ville ikke pålegge YX-stasjonen å ha egen kasse for salg av alkohol.

Varaordfører Erling Nordlund (SP) mente saken var litt vanskelig ut fra at søknaden kommer fra en bensinstasjon. Han syntes kravet om en ekstra kasse for alkoholservering var helt greit, for å skille mellom bensinkundene og de som ønsker alkohol i avdelingen Kroa.