Ta høyere utdanning

Mange er permittert under koronakrisen og det er usikkert om jobbene fortsatt er der når krisen er over. Da kan det være lurt å ta høyere utdanning, for de som vil se etter flere jobbmuligheter.

Nord universitet er klar til å ta imot mange studenter, og kanskje flere søkere som følge av koronakrisen (foto: NFK, Susanne Forsland).

NHO, LO, NAV og Nordland fylkeskommune går ut med en felles oppfordring til alle som har mulighet: Søk høyere utdanning på høgskole og universitet. Slik kan nordlendingene heve sin kompetanse og bli bedre rustet til møte framtidens krav i arbeidslivet.

I forbindelse med koronakrisen er det etablert en samordningsgruppe for arbeids- og næringslivet i Nordland. I samordningsgruppen sitter lederne for Innovasjon Norge, NAV, LO, og fylkesmannen i tillegg til NHO Nordland og Nordland fylkeskommune.

I dag 15.april er det søknadsfrist til universitet og høgskoler i Norge, og samordningsgruppen har et soleklart råd til alle permitterte og ledige om å skaffe seg mer kompetanse.

– Koronakrisen har rammet næringslivet hardt, med mange permitteringer og historisk høy ledighet som resultat. For mange av de som er rammet vil det å ta mer utdanning nå være svært lurt.

Det vil gi økt kompetanse og mer konkurransekraft på arbeidsmarkedet senere slik at man kan komme raskt tilbake i arbeidslivet etter krisen, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

– Det er spesielt viktig siden vi ser at arbeidslivet i Norge og i verden blir stadig mer kunnskapsbasert. Høyere utdanning gir flere jobbmuligheter der endringer på arbeidsmarkedet eller helsemessige forhold krever at en må skifte jobb. sier fylkesdirektøren i NAV Nordland, Cathrine Stavnes.

Hun legger til at man i utgangspunktet har du ikke krav på dagpenger mens man studerer, men at det er noen unntak fra hovedregelen. Les mer om dagpenger under utdanning.

– Nordland har relativt færre folk med høgskole- og universitetsutdanning sammenlignet med andre fylker. Det vil styrke næringslivet om vi får opp denne andelen. For mange er nettopp dette rett tidspunkt for å skaffe seg faglig påfyll gjennom høyere utdanning, mener regiondirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann Simonsen.

Han får følge av leder i LO i Nordland, Rita Lekang. – Å ta mer utdanning gir de som er rammet av permisjoner og oppsigelser en mulighet til å snu en krise til noe positivt på sikt. Dette gjelder også fagskoler.