Dyrere på Evenes

Regninga ser stadig ut til å øke for flytting av maritime patruljefly fra Andenes til Evenes. Nå ber Regjeringa om 558 millioner ekstra for å flytte en hangar og endre kjemikalieavløp.

Ny hangar skal bygges på Evenes for de maritime patruljeflyene, og regninga øker stadig (foto: Forsvarsbygg).

Regjeringa ber nå Stortinget godkjenne ny kostnadsramme for etablering av fasiliteter for de nye maritime patruljeflyene på Evenes stasjon. Årsaken er nødvendige endringer for unngå turbulens som ville gå utover annen flytrafikk.

Merkostnadene er beregnet til 393 millioner kroner, uten en avsetning for uforutsette forhold. Totalkostnaden for hele utbygginga på Evenes er fortsatt innenfor kostnadsramma på 5,08 milliarder 2020-kroner som Stortinget tidligere er informert om.

Dette fremgår av en pressemelding som Forsvardepartementet har lagt ut.

Prosjektet som skal få på plass fasiliteter for de nye maritime patruljeflya på Evenes flystasjon ble godkjent med en kostnadsramme på 1.800 millioner kroner medregnet merverdiavgift og avsetting for uforutsette, med et kostnadsnivå pr. 1. juli 2019.

Prosjektet innebærer etablering av en hangar med plass for tre fly, der to plasser er knyttet til vedlikehold og en til vask av flyene.

Videre inneholder prosjektet administrative fasiliteter både for flyskvadronen og vedlikeholdskvadronen, ulike verkstedfasiliteter, teknisk lager og verksted- og lagerfasiliteter for bakkeutstyr og redningsutstyr.

I tilknytning til dette blir det etablert tre plasser for flyoppstilling, plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg.

– Fasilitetene skulle lokaliseres på en kompakt måte på Forsvaret sin eiendom helt sør på Evenes flystasjon, parallelt med og på vestsida av eksisterende rullebana. Det ble gjennomført en ekstern kvalitetssikring av prosjektet i samband med godkjenningen i 2019.

Ekstern kvalitetssikrer konkluderte først med at prosjektet kunne videreføres i samsvar med forprosjektet, men etter en ny analyse av mellom annet Avinor og Luftfartstilsynet, ble konklusjonen at plasseringa av en hangar måtte endres for å tilfredsstille sivile flyoperatørers behov for trygghet, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Ny plassering av hangaren førte også med seg andre behov for en annen løsning for avrenning av kjemikalier nytta til avising av flya. Totalt er kostnadsramma anbefalt øket med 558 millioner kroner.

Arbeidet med å finne en ny lokalisering av hangaren til de maritime patruljeflya innebærer ferdigstilling sommeren 2023, som er ett år senere enn først planlagt.

Forsvaret planlegger å ta i bruk de maritime patruljeflya fra en foreløpig løsning på Evenes fra 1. kvartal 2022, for å starte trening og øving av besetningene så tidlig som mulig.

Det er nødvendig for å holde den operativ evna oppe så mye som mulig i overgangen mellom gammel og ny flytype. For å klare de operative leveransene med de nye maritime patruljeflya er det viktig at den permanente fasiliteten står klar sommeren 2023.