Koronabot på 20.000

Politiet i Nordland har bøtelagt en person for brudd på smittevernloven ved at han brøt en pålagt isolasjon for koronasmitte. Boten er pålydende 20.000 kroner.

Smittevernloven er klar på at det er ulovlig å spre sykdommer med overlegg (arkivfoto).

Vedkommende skal ha overtrådt bestemmelsen om at personer som er bekreftet smittet av viruset skal oppholde seg i isolert. Perioden for isolering skal være i samsvar med Helsedirektoratets anbefalinger, sier Stig Morten Løkkebakken, påtaleleder i Nordland politidistrikt.

Vedkommende som er bøtelagt har forlatt sin egen bolig og blant annet oppholdt seg i bil sammen med en annen person under isolasjonstiden. Vedkommende har ikke erkjent forholdet i avhør og har foreløpig ikke vedtatt forelegget. Dersom forelegget ikke blir vedtatt vil det bli oversendt tingretten for behandling.

Han forteller til NRK at den bøtelagte ved flere anledninger beveget seg utenfor sitt eget hjem. Politiet ble oppmerksom på saken etter tips fra publikum.

– Vedkommende har ikke erkjent forholdet i avhør og har foreløpig ikke vedtatt forelegget. Dersom forelegget ikke blir vedtatt vil det bli oversendt tingretten for behandling, sier Løkkebakken.

Politiet håper å unngå flere tilfelle hvor personer bryter isolasjonsbestemmelsene. Det som for den enkelte kan virke ufarlig, vil ved smitteoverføring gi samfunnsmessige negative konsekvenser som er svært uheldige og man skaper potensiell fare for sårbare personer.

Boten er den første politiet i Nordland skriver ut for brudd på isolasjonsbestemmelsene, men det er ikke den første i landet.

I Vest politidistrikt ble en ung koronasmittet helsearbeider bøtelagt etter å ha dratt på fest, mens en mann fra Kongsvinger-området fikk bot etter at han dro på fest etter et utenlandsopphold.

Lokalt i Vesterålen har kommunene nå opphevet den såkalte «søringskarantene», men fortsatt gjelder karantenereglene for de som kommer fra utlandet. Her gjelder det 14 dagers karantene for alle som kommer til Norge, med fly eller andre transportmidler.