Ekstra penger på vei

Vegvesenet planlegger å bruke 132 millioner kroner til en rekke strakstiltak i Nordland, Troms og Finnmark. Lite av dette havner i Vesterålen, men det kan bli en del på E10.

En del av veikrisepakken skal brukes på E10, men ikke noe er øremerket Vesterålen (foto: Statens vegvesen, Knut Opeide).

– Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Tore Lysberg – som er sjef for Drift og vedlikehold nord i Statens vegvesen.

«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål.

Ettersom dette skal brukes på riks- og europaveiene, betyr det lite for Vesterålen hvor det mest er fylkesveier. Likevel er det positivt for bilistene i hele Nord-Norge, når man kjører sør eller nord med bil fra Vesterålen.

23 millioner skal brukes til utvidet dekkelegging (asfaltering) på deler av hele riksveinettet. Det kommer også utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet.

Tunnelutbedring E10 Lofoten og plastring ved E10 Hamnøy er to av prosjektene lokalt som er listet opp.

Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark. Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden. Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana.

Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet. Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene. Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet. Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet.

Pengene skal komme hele landet til gode. – I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler.

Vegvesenet er klare med flere nye prosjekter og tiltak.

– Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter raskt. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Laksforsmo.