Surr koster dyrt

Uklarheter og feil ved utbyggingen på Kjempenhøy har medført mye ekstraarbeid for Sortland kommune. Nå sender man ekstraregning til Steinsvik Hus på 41.000 kroner for «medgått tid».

Parkeringshuset er blitt alt for stort, men det er bare en av 10 feil ved utbyggingen på Kjempenhøy (arkivfoto).

-Gebyrforskriften åpner for å sikre ressurser til forsvarlige byggesaksprosesser og eventuelle ulovlighetsoppfølgninger, hvor Sortland kommune kan belaste tiltakshaver for dokumentert medgått tid, skriver byggesaksbehandler Eva-Kristin Varheim til Kjempenhøy Boliger AS, som er en avdeling av Steinsvik Hus AS.

-Vi vil fakturere tiltakshaver for medgått tid til å behandle saken, på omfang og kompleksitet. Dette vil gjelde fra og med 03.06.2020 og frem til saken er endelig avklart, skriver Varheim.

Dette betyr at Steinsvik-konsernet vil få en betydelig ekstrakostnad som følge av de avdekkede feilene ved utbyggingen på Kjempenhøy. Hovedproblemet her er at garasjeanlegget er blitt alt for stort i forhold til de godkjente planene.

Foreløpig er det ført opp 41 timer for ekstraarbeid til ansatte i kommunen, der man vil fakturere tusen kroner pr time. Dette er første faktura, men flere vil komme senere.

Steinsvik har startet prosessen med helt ny reguleringsplan for området, ettersom kommunen har avdekket mer enn ti store feil ved utbyggingen så langt. Feilene er så store at kommunen ikke vil ta disse som enkeltvis dispensasjoner for det første vedtaket.

Alt dette betyr at ansatte ved teknisk avdeling i Sortland kommune har brukt mange timer ekstra for å utrede saken og kontrollere dokumenter, samt ettergått at utbyggingen virkelig holder seg til de vedtak som er gjort.

-Sortland kommune har knappe ressurser til å behandle byggesaker for private og profesjonelle aktører i kommunen. Saker som vokser i omfang og båndlegger kommunens ressurser fordi tiltakshaver er å klandre, får konsekvenser for andre saker som blir liggende på vent.

Sortland kommune vil derfor benytte hjemmelen i gebyrforskriften til å fakturere noe av den medgåtte tiden for å følge opp saken, skriver Herheim til utbygger Kjempenhøy Boliger AS.

Hva sluttregningen vil bli på er dermed usikkert, ettersom saken er langt fra ferdig behandling i Sortland rådhus.