Alt blir som i dag

Reguleringa av Strandskog næringsområde og veiene omkring Coop-tomta har vært en hodepine for Sortland kommune, men nå ligger det i kortene at alt blir fastlagt nesten eksakt slik det er i dag.

Krysset mellom Steiroveien og Vesterålsgata blir akkurat slik det er i dag, men litt bredere. Montér farget grønn og Extra farget blå. (skisse: Plankontoret).

Da Coop fikk bygge ut på Strandskogjordet gikk reguleringa litt «over stokk og stein» i Sortland kommune, slik at man fullstendig overså innvendingene fra alle naboer i området. Kommunen og Statens vegvesen trumfet igjennom et vedtak ingen ville ha.

Det mest drastiske var at alle avkjøringer til eiendommene ved sjøkanten skulle stenges, og trafikken ledes inn via Sørhamna eller et nytt kryss sør for Biltrend. Reaksjonene lot ikke vente på seg, med trussel om rettslige etterspill og store erstatningsbeløp.

Også utbyggerne på Strandskogjordet, der Coop raskt flyttet inn med Extra og ObsBygg, ville etter kort tid ikke stå ved den opprinnelige planen og heller beholde den midlertidige løsninga for inn- og utkjøring fra sin eiendom.

Striden omkring dette har pågått i flere år, og etterhvert snudde også Sortland kommune, da man så hvilke kostnader som ville komme. Statens vegvesen har imidlertid stått steilt på sitt syn og har heller ikke vist tegn til å snu ennå.

Nå har imidlertid Sortland kommune fått laget helt nye planer for trafikken langs Vesterålsgata på Strandskog, via konsulentene hos Plankontoret. Skissene til dette er nylig oversendt kommunen.

Konklusjonen er at alt skal være som i dag, bortsett fra at den brede avkjørselen foran Eik-maskin og Biltrend skal stenges. Disse firmaene må i fremtiden kjøre inn via et nytt kryss sør for Biltrend.

Butikkene Montér og Vesterålen Caravan kan fortsette å bruke avkjørselen ved Montér, og herfra skal det også gå en internvei sørover til naboene.

Planskissen for veien til Sørhamna blir nesten helt lik dagens, men med en ny avkjørsel til nabohusene sør for dette (skisse: Plankontoret).

Sørhamna skal i utgangspunktet ikke bli belastet med ekstra tungtrafikk, slik det først lå an til. Nå vil både Montér og bedriftene lenger sør enten beholde dagens avkjørsel eller kunne bruke det nye krysset sør for Biltrend.

Coop-butikkene på Strandskogjordet vil også beholde dagens løsning for inn- og utkjøring, ettersom dette har vist seg i praksis å fungere meget godt, ifølge Plankontoret. Denne løsningen avlaster også krysset med Steiroveien, i forhold til de opprinnelige vedtakene.

Den nye planen skal nå til formell behandling i Sortland kommune og man må få Statens vegvesen til å godta forslaget. Den løsningen som er skissert her blir så nært opp til dagens virkelighet som man kunne komme, men likevel bedre trafikkmønsteret litt.

Planen åpner også for at det i fremtiden kanskje kan fylles ut mer i sjøen ved de bedriftene som har sjøtomt, uten at man da trenger å gjøre endringer i veinettet.

Løsningen som nå er valgt gir også mulighet for Sortland kommune å bygge videre ut ved det renseanlegget man har for kloakk her, slik at dette kan dekke behovet for avløp for store deler av Strandskog og deler av Lamarka.