Flere oppdrett på land

Ikke bare i Andøy man forsøker oppdrett i landbasseng, men nå gir fylkesrådet i Nordland grønt lys for et anlegg også i Rødøy, der Gigante Salmon vil produserer lusefri laks.

Fylkesråd Linda Helen Haukland er glad for at det er en lokal aktør som starter opp med landbasert oppdrett (foto: NFK/Trond-Erlend Willassen).

Fylkesrådet gir grønt lys for en ny, landbasert akvakulturlokalitet på Rosøy i Rødøy for en årlig produksjon av 13.731 tonn MTB laks.

– Det er positivt at det er en lokal aktør som Gigante Salmon Rødøy AS er tidlig ute med landbasert oppdrett av laks i Nordland. Dette er en spennende utvikling inne oppdrettsnæringen som blant annet vil minimere problemet med spredning av lakselus til villaks og sjøørret i fjordene, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland.

Haukland og resten av fylkesrådet har vurdert søknaden nøye og godkjenner søknaden med en del forbehold.

– Vi ser det som svært viktig at produksjonen foregår på en bærekraftig måte, og når vi nå godkjenner søknaden er det fordi den innfrir strenge miljøkrav som også vil bli fulgt opp framover.

Det er imidlertid ikke strøm i området og anlegget vil derfor drives av dieselaggregater. Vi har derfor inne et krav om at anlegget skal være elektrifisert i løpet av fem år, sier fylkesråden.

Hun legger til at fylkesrådet også forutsetter at området tilbakeføres til mest mulig naturlig tilstand eller tas i bruk til annet formål, dersom anlegget opphører.

Ordfører i Rødøy kommune Inger Monsen hilser Gigante Salmon Rødøy AS velkommen.

– Dette var en gladnyhet! I en av Nordlands største oppdrettskommuner er vi opptatt av å legge til rette også for nye muligheter innenfor oppdrettsnæringen.

Det landbaserte anlegget kan generere inntil ti arbeidsplasser. Det er noe vi sårt trenger i kommunen. Spennende at et av de første landbaserte anleggene for laks i Nordland kommer på Rosøya utenfor Rødøya, sier Rødøy-ordføreren.

Anlegget her blir altså mye mindre enn de planene som nå er i ferd med å realiseres i Andfjord Salomon, der man planlegger inntil 60.000 tonn MTB når utbyggingen er ferdig.