Narkodømt slipper sone

En 45 år gammel mann ble dømt til fengsel i 2 år og 8 måneder av Vesterålen tingrett i sommer, men nå slipper han soning etter en ny dom i Hålogaland lagmannsrett.

Mannen ble tatt med narkotika verd over en million kroner, beregnet for salg i Vesterålen. Nå slipper han fengsel (illustrasjonsfoto).

Mannen har vært sentral i narkomiljøet i Vesterålen gjennom mange år, både i Øksnes, Sortland og Hadsel. Han har bodd flere steder og han er dømt flere ganger tidligere for ulike lovbrudd.

Dommen fra tingretten sier: –Det mest alvorlig forhold er besittelse av amfetamin og hasj. Mengden narkotika er betydelig. Markedsverdien på narkotikaen solgt i mindre partier, var klart over en million kroner.

Det er klart at narkotikaen var ment for salg. Det forhold at tiltalte over en kort periode, mai og juni 2018 hadde vært i besittelse av store mengder narkotika, tilsier at han har hatt en sentral rolle hva gjelder distribusjon av narkotika i Vesterålen.

Sommeren 2018 ble mannen stoppet i Vestmarka på Sortland og i bilen fant politiet en sekk med ca. 930 gram amfetamin og ca. 860 gram hasj. Mannen hevdet at dette skulle selges for å dekke gammel narkogjeld til noen albanere.

Mannen har selv forklart at han har ruset seg på narkotika over en periode på 30 år og det er dette som var utgangspunkt for anken til lagmannsretten. Han ville nå over i et program for avvenning og rehabilitering.

Lagmannsretten legger til grunn at domfelte allerede er i en lovende rehabiliteringssituasjon, og at han er motivert til å komme ut av sin rusavhengighet. Lagmannsretten anser at det er gode muligheter for at domfelte vil klare å gjennomføre et program med kriminalitetsforebyggende innhold.

Lagmannsretten har kommet til at vilkårene for narkotikaprogram med domstolskontroll er oppfylt og bør idømmes. Videre har lagmannsretten kommet til at hele straffen skal gjøres betinget, og at prøvetiden settes til tre år.

Dermed slipper altså mannen å sone i fengsel. Dersom han fortsetter med avvenningen i prøvetiden på 3 år, så slipper vedkommende hele straffen fra tingretten.

45-åringen ble dømt for flere forhold i Vesterålen tingrett. Da han skulle stoppe i en politikontroll flyktet han på motorsykkel, og kjørte fra politibilen, enda denne hadde hatt en hastighet på ca 170 km/time. Han hadde på rettstrekningen ned Holmstaddalen etter egen mening holdt en fart opp mot 200 km/time.

Den ville ferden sluttet med at tiltalte måtte bråbremse for en politibil som sperret veien. Han mistet kontrollen over motorsykkelen og havnet selv i grøfta med benbrudd, mens sykkelen krasjet i bilen.

Lagmannretten slår fast at lovbruddene til sammen normalt skulle gitt en straff på fengsel i 3 år og 3 måneder. Retten setter dette ned til 2 år og 6 måneder, men gjør altså soningen betinget ut fra ønsket om overvåket «narkotikaprogram».

Dersom mannen holder seg til programmet og ikke begår nye lovbrudd i løpet av de nærmeste 3 årene, så faller hele straffen bort.

Dommen fra Hålogaland lagmannsrett er enstemmig, og er avsagt av rettens 7 medlemmer.

Også politiadvokat Karoline Trones Faye, som var aktor i straffesaken, godtok at dommen fra tingretten skulle endres til «narkotikaprogram med domstolskontroll», men hun ville ha prøvetiden satt til 4 år.