Ventet i 3 timer

Truls-saken ble avsluttet i Vesterålen tingrett onsdag og aktor bad om fengsel i ett år og fire måneder for den tiltalte. Hovedpunktet her var at han ventet nær 3 timer før han varslet politiet.

Her var trolig stedet Truls Johansen forsvant i sjøen. Skogsøya til venstre i bildet. Bildet er tatt fra Tindsøya (arkivfoto).

Rettssaken etter at Truls Johansen forsvant på havet i juni 2018, ble avsluttet onsdag, etter tre dagers høring. Mannen som var sammen med ham på den skjebnesvangre turen, var nå tiltalt for å unnlate å hjelpe Truls.

Hovedpunkt i aktors konklusjon var at det gikk mer enn to og en halv time fra 23 år gamle Truls havet i sjøen, før det ble slått alarm til politi og redningstjenesten. Tiltalte kjørte rundt i området i nær 3 timer, i stedet for å søke inn til folk for å varsle.

Aktor mente riktig straff for kun hovedpunktet i tiltalen, at han ikke slo alarm, ville være ubetinget fengsel i 18 måneder. Alle har plikt til å hjelpe og eventuelt varsle når det har skjedd en ulykke.

Tiltalte ringte en kamerat tre ganger etter at Truls havnet i sjøen, i stedet for å ringe alarmtelefon. Etter disse forsøkene ble telefonen tom for strøm, men han dro likevel ikke til nærmeste hus for å varsle.

Det andre hovedpunktet kunne alene gi 6 måneders fengsel, da tiltalte var i besittelse av narkotika, kjørte båt i rus og tok med seg pistol og ammunisjon på offentlig sted.

Når man straffes for flere forhold samtidig legges ikke straffene for ulike forhold sammen, så aktor anslo at en riktig samlet straff på 21 måneder ville være passende.

Når en sak blir liggende i rettssystemet, gis den tiltalte ofte en viss rabatt i straffen. Dermed mente aktor at 16 måneders fengsel, altså ett år og fire måneder, ville være riktig straff for den tiltalte i «Truls-saken».

Den tiltalte mannen har ellers sittet i varetekt gjennom 59 dager og det skal trekkes fra straffen om han dømmes.

Forsvarer John Christian Elden mente tiltalte hadde overholdt hjelpeplikten da Truls havnet i sjøen, så langt han kunne, uten å sette sitt eget liv i fare.

Tiltalte har selv innrømmet oppbevaring av narkotika og at han hadde med våpen inn på puben i Skipnes, så dette blir han nok uansett dømt for. Elden bad retten om en mildest mulig straff for dette.

Vesterålen tingrett vil trolig komme med en dom i saken først over nyttår.