Strømpris kun 6 øre

I dag var strømprisen i Vesterålen kun på 6 øre pr kilowatt for de som har spotavtale. Det har ikke vært lavere pris på 20 år. For vindmøllene på Ånstadblåheia gir det stort utslag for inntjeningen.

Strømpris på kun 6 øre betyr dårlig «butikk» for anlegget på Ånstadblåheia med 14 vindmøller (arkivfoto).

Kvartalsrapporten fra Ånstadblåheia Vindpark AS viser at grunneierne får mye lavere leie nå enn i fjor, ettersom kraftprisene i Norge er historisk lave for øyeblikket. For første kvartal ligger man 60% under samme tidsrom i fjor.

Kraftproduksjonen i Norge minket litt i forrige uke og den gjennomsnittlige kraftprisen i Norge var kun 4,8 øre per kilowattime. Mandag var prisen faktisk nede i utrolige 2,68 øre pr kWh.

Det er flere årsaker til denne lave prisen, med det er uansett dårlig nytt for de som produserer strøm. Turbinene på Ånstadblåheia snurrer flittig, men har dårlig inntjening.

-Vi har nå hatt normal drift i anlegget i snart ett og et halvt år og uten større avvik. Vi har satt produksjonsrekord i januar og vi har tidvis hatt veldig god tilgjengelighet på turbinene, selv i krevende vintervær, forteller Per Christian Kittilsen i Fortum i brev til grunneierne.

-Dessverre har vi også opplevd at kombinasjonen av verdensomspennende viruspandemi og oljepriskrig har sendt kraftprisene ned på nivåer vi ikke har sett på over 20 år. På tross av dette har vi klart å opprettholde omtrent normal drift i vindparken.

I skrivende stund er det også klart at været vi opplevde onsdag i stilleuken, nok var i den mer ekstreme enden for hva Sortland har sett på en god stund. Jeg håper alle grunneiere som opplevde stormen i nærområdet kom seg gjennom uværet uten store overraskelser eller skader på folk eller utstyr.

For vindparkens vedkommende, var produksjonen i gang langt utover 20-25 m/s, men da vinden tiltok enda mer, stengte en etter en av turbinene seg ned, slik de skal gjøre. Nå, noen dager etter denne hendelsen, er det klart at alle turbinene har klart seg fint.

En enkelt turbin står fordi den bør få en ekstra sjekk etter at vibrasjonsalarmene har slått ut på vårt overvåkningssystem. Dette uværet er for oss en bekreftelse på at vindparken er satt opp på en klok måte og med valg av utstyr som vitner om høy kvalitet, skriver Kittilsen.

Samlet kompensasjon for alle grunneiere i årets 3 første måneder var på 149 888 kroner, men utbetalingen ble justert ned med 54 048 kroner på grunn av for mye betalt i fjor.

Det har vært 39% høyere produksjonsvolum i første kvartal, men 59% lavere kraftpriser, 83% lavere sertifikatpriser slår ut med totalt 64% lavere totalpriser. Samlet effekt av pris og volum er 50% lavere kompensasjon enn første kvartal i 2019.

Hvordan strømprisene i Norge og Europa vil utvikle seg fremover er vanskelig å spå, men mange mener de vil bli liggende svært lavt i lang tid. Oljeprisen er samtidig rekordlav, og dette spiller til en viss grad inn på strømprisen.

Store nedbørsmengder på Vestlandet i vinter har fylt opp vannmagasinene og NVE advarer om fare for vårflom mange steder. Når det samtidig er varmt vært og sommeren nærmer seg, med flere bedrifter i koronapause, så blir forbrukt lavt.