Etter en tøff start på året i nord med flere ulykker og stengte veier på grunn av utenlandske kjøretøy, er det nå nærmest døgnkontinuerlig kontroll ved grenseovergangene.

– Vi har sett behovet for å øke kontrollaktiviteten vår, særlig knyttet til grenseovergangene. Det skal oppleves som trygt å kjøre på veiene i Nord-Norge, sier avdelingsdirektør Jørn Simonsen i Statens vegvesen.

Gjennom helgen er 597 trekkvogner og tilhengere kontrollert ved grenseovergangene i landsdelen. 86 av disse ble ilagt bruksforbud eller kjøreforbud, de fleste på grunn av mangler ved dekk eller kjettinger. 22 kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av sikthindrende gjenstander i frontruten og mangelfull sikring av last.

– Den siste uka har vi hatt kontroller der så å si alt har vært i orden, og kontroller der halvparten av kjøretøyene har fått en reaksjon enten på grunn av dekkutrustning, last eller andre forhold. Det er nedslående at det fortsatt finnes sjåfører som gambler med trafikksikkerheten der ute, men vi må huske på at de fleste har tingene i orden, sier Simonsen.

Til sammen har Statens vegvesen i Nord-Norge 30 utekontrollører. Det har ikke vært nok til å holde trykket oppe. Utekontrollører fra andre steder i landet har i løpet av den siste uka kommet nordover for å bistå.

– I tillegg til våre egne kontrollører har vi nå fått bistand fra 22 kontrollører fra andre regioner i Statens vegvesen. Vi har også omdisponert ansatte med teknisk kompetanse fra andre fagområder her i nord. Til sammen er nå godt over 50 vegvesenansatte på jobb langs veiene i nord for å utføre kontroller, sier Simonsen.

Det er ikke bare føret som kan være krevende på denne tida av året i Nord-Norge, været kan også gi utfordrende arbeidsforhold for de som er på jobb langs veien.

– I helga krøyp gradestokken ned mot 30 minusgrader på grenseovergangen ved Kilpisjärvi. Det er klart det kan gjøre jobben til kontrollørene ekstra utfordrende. Vi har imidlertid utstyr for å hanskes med dette, og kontrollørene er vant med tidvis ekstreme arbeidsforhold. Det er mer bekymringsfullt å se hva sjåførene har på seg. Flere har kommet ut i tennissokker og tresko for å legge på kjetting, sier Simonsen.

Også ansatte ved tollstasjonene kontrollerer dekk og kjetting på tunge kjøretøy som kommer til grensa. Kontrollører fra Statens vegvesen og Toll har også jobbet sammen på grenseovergangene.

– Vi er takknemlige for å ha et godt samarbeid med Toll her i nord. Det er viktig at myndighetene jobber sammen for å få bukt med de trafikksikkerhet- og framkommelighetsproblemene dårlig skodde vogntog skaper på norske veier. Forhåpentligvis kan vi styrke dette samarbeidet enda mer i tida framover, sier Simonsen.

Storkontrollen denne helgen kom på plass etter initiativ fra Samferdselsdepartementet og mellom 50 og 60 kontrollører har sjekket alle vogntogene som kommer over grenseovergangene i Nord-Norge.

Jørn Simonsen i Statens vegvesen sier kontrollene vil fortsette så lenge det er behov. Av de kontrollerte kjøretøyene var det 82 som ble sjekket ved grensepassering på Bjørnfjell.