Mer sikker i trafikk

Bø kommune er nå blitt godkjent som såkalt «trafikksikker kommune», som er et stempel på at man har gjort en ekstra god innsats for tryggere trafikk ved skoler og barnehager.

Fra venstre på bildet distriktsleder i Trygg Trafikk Kari Vassbotn, fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik, ordfører Sture Pedersen, skolesjef Hans Kristian Pettersen, rektor ved Eidet skole Hilde Nilsen og styrer Eidet barnehage Veronika Jakobsen (foto: Nordland fylke).

– Bø kommune har gjort et betydelig løft gjennom sitt holdningsskapende arbeid, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp).

–  «Trafikksikker kommune» er et kvalitetsstempel på kommunens systematiske og helhetlige trafikksikkerhetsarbeid, sier fylkesråden, som også er leder av fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

Kommunen er veieier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, og i dette ligger et stort ansvar for å forebygge ulykker.

– Dessverre er det ikke alltid økonomi til å ta fatt i alle de uløste oppgavene, men Bø har nå gjort et betydelig løft gjennom sitt holdningsskapende arbeid, sier samferdselsråd Eggesvik.

–  Å bli godkjent som «Trafikksikker kommune» er ingen garanti mot trafikkulykker. Det er derimot et kvalitetsstempel på at man jobber godt for å forebygge trafikkulykker, forteller Eggesvik.

– Trygg Trafikk og jeg har stor tro på at kommunen gjennom dette arbeidet i sterkere grad vil være med på å bidra til en reduksjon av de triste og meningsløse trafikkulykkene, og være et steg nærmere nullvisjonen, sier han.

Bø kommune fikk 75 000 kroner for sitt arbeid med trafikksikkerhet, og et stempel som godkjent trafikksikker kommune. Nå har Nordland 15 godkjente «trafikksikre kommuner», og har flest i landet.