Stor interesse

Til nå er det 50 bedrifter som har meldt sin interesse omkring bygging av ny E10 mellom Sortland og Harstad. Kontrakten er gigantisk, på opptil 18 milliarder kroner totalt sett.

Prosjektleder Reidar Johansen gleder seg over interessen for Hålogalandsveien (foto: Statens vegvesen).

– Det er gledelig at så mange bedrifter har hentet ut grunnlaget for konkurransen fra vår anbudsportal (KGV) og sier prosjektleder, Reidar Johansen.

På grunn av pandemien blir det ingen fysisk befaring. Men utbygger, Statens vegvesen, legger snart ut en digital tilbudskonferanse og en digital kartfortelling for potensielle leverandører. Begge blir tospråklig, norsk og engelsk.

– Vi tror den digitale fremstillingen av prosjektet vil friste. Dette er er ett av landets største og mest spennende vegprosjekt gjennom tidene.

Det har store krav til miljøhensyn som også kan utløse solide bonuser for en dyktig entreprenør, sier Johansen.

Den som vil delta i konkurransen må ha meldt sin interesse i anbudsportalen (KGV) innen 1. september i år.

Utbygger, Statens vegvesen, vil velge ut inn til tre selskap som blir forhåndsgodkjent (prekvalifisert) til å gi tilbud på oppdraget.

For å bli forhåndsgodkjent må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å finansiere og håndtere utbyggingen samt drifte veganlegget i 25 år.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet.

Det legges opp til at kontrakt inngås og byggingen kan starte i 2023. Byggetiden forventes å være på 6-7 år. Hålogalandsvegen kan da stå ferdig i 2029.