Mange parti til valg

Hele 19 politiske parti har levert inn godkjente listeforslag i Nordland til stortingsvalget 13. september. Her er flere helt nye parti også, så det blir mye å velge mellom.

Kari Anne Bøkestad Andreassen er leder av fylkesvalgstyret i Nordland (foto: NFK, T.W. Skille).

Valgloven setter visse krav til hva som skal til for at et parti kan stille lister til stortingsvalget. Fylkesvalgstyret i Nordland går gjennom listeforslag og godkjenner disse.

– 19 parti har stilt godkjente lister i Nordland, fastslår leder i fylkesvalgstyret, Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Listekandidater og underskrivere av listeforslagene er kontrollert med hensyn til valgbarhet mot manntall og folkeregister.

– Alle kandidatene på listeforslagene er varslet pr. brev om at de var satt opp som kandidat og om hvilke krav som stilles for å kunne kreve fritak, forklarer Andreassen.

Av de kjente og veletablerte partiene finner vi Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet, SV- Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.

Disse vil nok kjempe hardt om de 9 mandatene fra Nordland, selv om SP, AP og Høyre nok stikker av med de fleste.

Meningsmålingene tilsier at SP får 2 mandater, AP får 2, Høyre får 2 og en hver går til SV og Fremskrittspartiet. Den niende er litt usikker.

En del «utbrytere» fra disse partiene har de senere år dannet sine egne parti. Her finner vi Demokratene, Alliansen – Alternativ for Norge, Liberalistene og Partiet De Kristne.

Dessuten stiller Helsepartiet, Pensjonistpartiet, Piratpartiet og Norges Kommunistiske Parti (NKP) liste i Nordland. Disse regnes som sjanseløse i vårt fylke.

De helt ferske partiene er Industri- og næringspartiet (INP), Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Partiet Sentrum. Disse klarer neppe å samle nok stemmer til å ta en mandat i Nordland.

Retten til å kreve seg fritatt fra valg til Stortinget har den som er stemmeberettiget i et annet valgdistrikt enn der vedkommende er satt opp som kandidat på listeforslag. Dessuten den som har møtt som representant på alle Storting etter forrige valg.

-I tillegg vil den som har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på den aktuelle valglisten, også mulighet til å kreve fritak.

Innen fristen var det kommet inn fem krav om fritak på alle listene til sammen. Alle disse ble godkjent, avslutter Andreassen.