Jobbene er tilbake

NAV-tallene for mai viser at jobbene er tilbake i Sortland, etter koronaen. Hadsel fikk imidlertid et tilbakeslag i mai, mens arbeidsmarkedet i regionen ellers nå er ganske normalt.

Antall jobbsøkere synker både i vesterålen og Nordland som helhet (arkiv-/illustrasjonsfoto).

Kun 115 person står helt uten jobb i Sortland, viser de ferske NAV-tallene. Det er ti færre enn i april og en halvering i forhold til mai for et år siden.

Fortsatt er 100 i redusert stilling , men det er 200 færre enn for et år siden. Mye av handel og service i byen ser dermed ut til å være i gang igjen.

Hadsel fikk imidlertid et tilbakeslag i mai, og ledigheten hoppet med 20 personer fra april til 137. Dessuten er det nå 30 flere permitterte enn i april, med totalt 89 personer.

Andøy har 42 uten jobb nå, mens det er 26 ledige i Bø og 38 i Øksnes. Disse 3 kommunene har situasjonen mer eller mindre normalisert som «før koronaen».

I løpet av mai har Nordland fylke hatt et fall i antall helt ledige på 550 personer sammenlignet med måneden før, en nedgang på 17 prosent.

Antallet helt ledige er 2 688 arbeidssøkere, som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er nå i ferd med å nærme seg nivået før koronapandemien satte inn. Fremdeles har Nordland lavest ledighet i landet.

Færre ledige har sammenheng med at de inngripende tiltakene nå er opphørt og at mange av de permitterte er tilbake i sine jobber.

I tillegg er grensene fortsatt stengt og vi står foran en sommersesong som med stor sannsynlighet vil preges av samme situasjon som i fjor, nemlig mange nordmenn på ferie i eget land og som vil oppleve Nordland.

– Det er svært mange utlyste stillinger i Nordland nå og stor bevegelse i arbeidsmarkedet, sier NAV-direktør Cathrine Stavnes.

Vår nylig publiserte bedriftsundersøkelse viser at det er mangel på arbeidskraft i flere sektorer, spesielt innen helse og bygg og anlegg. Reiselivsbransjen opplever også stort behov for personell.

I et arbeidsmarked som mer enn noen gang trenger folk, er det viktig at arbeidsledige ikke blir sittende fast og vente på muligheter i sitt gamle yrke, men tar sjansen på å prøve noe nytt når muligheten byr seg.

For mange vil det være nødvendig å tilegne seg ny kompetanse for å fylle de ledige jobbene.

– En viktig jobb for NAV framover blir å synliggjøre mulighetene som finnes innen utdanning og ulike kvalifiserende tiltak som de arbeidsledige kan benytte seg av for å fylle de ledige jobbene, sier Stavnes.

– Dette kan være både kortsiktige tiltak og lengre løp som den arbeidsledige i samarbeid med NAV kan sy sammen, og gjerne i samarbeid med virksomheter med rekrutteringsbehov.

Lofoten har den høyeste ledigheten blant fylkets regioner med 3,4 prosent helt ledige. Værøy kommune har den definitivt høyeste ledighet blant alle fylkets kommuner med 10,4 prosent helt ledige i mai. Lavest ledighet finner vi i Vevelstad kommune.

– I det vi går inn i sommersesongen forventer vi ytterligere fall i ledigheten i fylket, sier Stavnes. – I år vil mange unge få sommerjobb ved hjelp av det nye sommerjobbtiltaket, og vi oppfordrer bedrifter til å benytte denne spesielle muligheten til å gi unge verdifull erfaring.