Stolt av «Romskipet»

-Andøya skal opp og frem. Jeg har forventning og en smule utålmodighet for å gi mer kraft til omstillingen, sa fylkesråd Hild-Marit Olsen da «Spaceship Aurora» ble åpnet på torsdag.

– Jeg ønsker romskipet med alle kommende passasjerer lykke til på fremtidige reiser, sa fylkesråd Hild Marit Olsen da Spaceship Aurora ble åpnet torsdag (foto: NFK, Jørn Arild Aune).

– Jeg er kjempestolt over å få være til stede her på åpningen av nye lærings- og opplevelsessenteret «Spaceship Aurora» på Andøy, sa fylkesråd for utdanning og kompetanse Hild-Marit Olsen (Ap) da senteret ble åpnet av Kronprins Haakon torsdag.

Olsen tok i sin tale utgangspunkt i den vanskelige omstillingen som Andøy-samfunnet står i, og ønsket å rose befolkningen innsats for å videreutvikle samfunnet.

– Her på Andøya har dere vært gjennom tøffe tak, og dere står nå midt i en avgjørende fase i den omstillinga dere skal gjennom. Jeg vil si at fylkesrådet er deres beste venn, og at vi gjør det vi kan for å bidra til å utvikle det som skal ta dere videre.

– Å skape optimisme og fremtidstro i en slik situasjon kan være utfordrende. Jeg er imponert over engasjementet og innsatsen som utvises her for å skape ny aktivitet og sikre fremtida – gjennom å jobbe nettopp med utgangspunkt med de fantastiske mulighetene dere har her innen spesielt fiskeri, reiseliv og romrettet aktivitet.

Fylkesråden viste til at det er viktige prosesser som foregår nå på nasjonalt nivå som er avgjørende for Andøy-samfunnet generelt og for Andøya Space Center.

– Det vi gjør i dag, når Kronprinsen nå skal åpne det nye «Spaceship Aurora og reisen til Mars» – er på mange måter symbolsk. Andøya skal opp og frem. Men det går kanskje ikke i rakettfart? Jeg må få lov å uttrykke en viss forventning og en smule utålmodighet for å gi mer kraft i omstillingen.

Veldig mye henger nå på at alle som har ansvar bidrar, herunder nasjonale myndigheter slik at omstillingsprosessen gjennomføres som forutsatt. Og ikke minst slik at man får utløst det enorme potensiale for utvikling som er her på Andøya.

– Andøya er viktig for Nordland. Men ikke minst – Andøya er viktig for Norge og Nordområdene. Derfor har vi i fylkesrådet og i fylkestinget i Nordland et stort engasjement for Andøya. Vi har investert betydelige midler her på NAROM, vi har bidratt til en rekke realfaglige kompetansesamarbeid med skolene både her og i resten av fylket, og ikke minst: Her på Andøya videregående skole har vi ei landslinje i romteknologi som jeg er svært stolt av. Den har meget god søkning fra hele landet ,og vår aktivitet på skolen skjer i nært samarbeid med aktiviteten her på NAROM

– Det er gledelig at vi gjennom samarbeid har NAROM med Spaceship Aurora som i dag kan gi oss en virtuell reise fra Bleik til Mars. Det er bare å ønske Spaceship Aurora med alle kommende passasjerer lykke til på fremtidige reiser, avslutter Hild-Marit Olsen.