Korona-virus i Hadsel

Også i Vesterålen er det nå blitt bekreftet smittede med koronavirus. En i Hadsel kommune er smittet og flere i både Sortland og Hadsel er i karantene og kan være smittet av samme virus.

En «vanlig influensa» for noen, mens andre kan få svært alvorlig sykdom av korona, om man er eldre eller har andre sykdommer (arkivfoto innustrasjon).

– Det er nå påvist smitte av koronaviruset i Vesterålen. Foreløpig er det snakk om én med bekreftet smitte i Hadsel, og flere med mistenkt smitte i både Hadsel og Sortland, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel, i en pressemelding.

Det er mannen til Marion Celius (57), helse- og omsorgssjef i Hadsel, som er hadselværingen som testet positivt på koronasmitte denne helgen. Paret har allerede fått god erfaring med hjemmekarantene. – Det har blitt en del Skype-møter disse dagene, noen for nettopp å koordinere og forberede situasjonen rundt koronasmitte, forteller hun.

I tillegg er det flere personer i Hadsel og Sortland som er i hjemmekarantene basert på de nye, strengere kravene som Helsedirektoratet innførte på lørdag. Ingen er per nå alvorlig syke.

– Alle det gjelder er smittet eller mistenkt smittet på reise i utlandet. Det pågår nå smittesporing. Det betyr at vi kartlegger hvem som kan ha vært utsatt for smitte, og kontakter de det gjelder, sier Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland.

Bleidvin regner med flere smittetilfeller fremover. – Innen kort tid vil vi trolig ha tilfeller der vi ikke kan spore smitten tilbake til utenfor regionen. Det betyr at smitten skjer lokalt, mellom folk i lokalsamfunnet. I en slik situasjon må vi vurdere å avlyse arrangementer og i verste fall midlertidig stenge skoler og lignende, sier han.

– Vi oppfordrer alle til å være nøye med håndhygiene. Det er også viktig å unngå unødvendig kontakt med eldre, syke, immunsvekkede og gravide dersom du selv er syk, sier Røkenes.

Kommunene vil komme med regelmessige oppdateringer. Spesifikke, kommunevise tall på smitte, mistenkt smitte og karantene vil ikke lenger bli fortløpende oppgitt, fordi dette trolig vil variere mye fra dag til dag, samt at det vil være tvilstilfeller som man må se an.

Ekteparet Celius, som nå oppholder seg døgnet rundt hjemme i Tømmervik utenfor Stokmarknes, er begge ved godt mot og forholdsvis friske. –Det går mye håndsåpe og tørkepapir for tiden. Ellers jobber vi begge hjemmefra, så langt det lar seg gjøre, forteller Celius.

– Formen er som ved en vanlig virusinfeksjon. Lett kveldsfeber med moderat hodepine og hoste. Hadde det ikke vært koronaberedsskap hadde man sannsynligvis bare tatt Paracet og gått på jobb.

Hennes mann har, som mange av de smittede nordmennene, fått viruset i forbindelse med en Italia-tur.

– Min mann dro, i år som i fjor, på skiferie til alpene nord i Italia sammen med en gjeng der de fleste er hjemmehørende sørpå. Dette var før smitteutbruddene i de fire første italienske regionene ble omtalt i norske media, forklarer helse- og omsorgssjefen.

Også i Bodø er det påvist smittede med korona. Her er 2 personer bekreftet smittet, mens omkring 20 andre venter på resultatet av sine prøver. De to smittede i Bodø har vært på reise i Europa og ante selv at de hadde fått viruset. Alle disse sitter nå i karantene.

Alle foresatte til skoleelver i Hadsel har fått melding fra kommunen om at barna kan komme på skolen som normalt dersom det ikke er mistanke om smitte i familien. Om et nært familiemedlem har vært i en smittet område eller har symptomer, så skal barna holdes hjemme i 2 uker.

Om noen i husstanden har symptomer eller kan være smittet, ber kommunen om at hele familien holder seg hjemme og kontakter sin fastlege. Smitteverntiltakene handler om å beskytte de eldre og syke, og hindre at helsetjenesten får problemer på grunn av at for mange blir syke samtidig.

Torsdag denne uken det ble bekreftet koronasmitte hos en soldat i Skjold leir i Indre Troms. Like etter ble det klart at leiren stenges, og soldater settes i karantene. Lørdag sitter omtrent 850 soldater i karantene i leiren.

Dette er siste anbefaling fra Helsedirektoratet:

– Helsedirektoratet utvider anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dette omfatter å:

  • ikke gå på jobb eller skole
  • unngå reiser
  • ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
  • unngå nær kontakt med andre

Anbefalingen er gjort av et føre-var-hensyn. – Vi må ta hensyn til sårbare grupper. Det har vært et stort smittepress fra blant annet Nord-Italia og vi ønsker å bidra til risikoen for smitte tas ytterligere ned, utdyper Guldvog.