Fokus på smittevern

Kommuner og private i Vesterålen tar nå grep for å hindre spredning av koronavirus lokalt. En rekke møter og arrangement er utsatt eller avlyst, og en del personer er satt i frivillig karantene.

– Vi har fått montert sluseteltet for å være i forkant og kunne håndtere en eventuell pågang på en god måte, forteller Hans Arne Jenssen, administrativ leder for Vesterålen interkommunale legevakt.

Helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel har vært i isolasjon på grunn av mistanke om koronasmitte. Hun har nå fått svar på sin prøve og den er negativ. Hun er altså ikke smittet av koronaviruset.

Celius vil imidlertid fortsatt være i karantene på ubestemt tid, frem til hennes mann er symptomfri, men er ikke lengre i isolasjon. Resten av kommuneledelsen som hadde valgt å ha hjemmekontor i påvente av Celius sin prøve, vil nå komme på jobb som normalt.

Flere arrangement er avlyst eller utsatt. Av større ting kan nevnes militærøvelsen i Troms og «VM i skreifiske». Deler av Junior-VM i alpint i Narvik, samt mye av vinterfest-uka.

De som har kjørt forbi det siste døgnet har kanskje lagt merke til et knalloransje «tilbygg» utenfor legevakta på baksiden av sykehuset på Stokmarknes. Det er Sivilforsvaret som har vært på plass, på anmodning fra Hadsel kommune og Nordlandssykehuset, for å montere et telt som kan fungere som en sluse for å holde koronasmitten ute.

– Dette gjør vi for å være rustet til å ta imot eventuelle pasienter som kommer til legevakta og sykehuset fordi de er så syke at de må undersøkes av lege og eventuelt vurderes for innleggelse. Dette for å unngå å ta smittede eller mistenkt smittedeunødvendig inn i legevaktens og sykehusets lokaler. Der er det pasienter med andre sykdommer og nedsatt immunforsvar som må hensyntas, forteller Hans Arne Jenssen, enhetsleder for helseavdelingen i Hadsel kommune.

Avdelingen hans omfatter blant annet den interkommunale legevakta for Vesterålen, som Hadsel er vertskap for.

Jenssen viser vei inn i teltet, der det er godt og varmt og innredet med undersøkelsesbenk og annet nødvendig utstyr. Teltet har flere avlukker, slik at en lege som har tatt imot pasienter kan gå i en annen sone for å skifte og desinfiseres før vedkommende går inn i legevaktas faste lokaler.

– Teltet kan beskrives som en sluse. De aller fleste som undersøkes i forbindelse med mistenkt koronasmitte vil bli sendt hjem igjen, enten til hjemmekarantene eller isolat. De trenger altså ikke sykehusinnleggelse. Men de som er så syke at de trenger innleggelse vil selvfølgelig få det, sier han

Publikum som kun skal testes for korona skal ikke møte opp her. Det skal fortsatt gjøres etter telefonavtale med legetjenesten, og utføres av personell ved de lokale legekontorene.

Jenssen beskriver grepet med å anskaffe et slikt slusetelt som preventivt.

– Vi har ikke hatt noen som har kommet til legevakten eller sykehuset per i dag. Sykehuset er klart, legevakta er klar og kommunen er også veldig beredt. Jeg føler vi er i god rute og i forkant. Jeg tror og håper vi er i stand til å håndtere det som måtte komme. Sivilforsvaret har bistått oss og vært hjelpsomme og villige til å bidra, så det synes vi er helt fantastisk, sier enhetslederen

Han oppfordrer folk til å benytte seg av Folkehelseinstituttets sider, samt informasjonen kommunen legger ut, for å holde seg oppdatert framover.

– Situasjonen endrer seg fortløpende, både hvilke områder som har utbredt spredning og hvilke anbefalinger som gjelder. Vi evaluerer hele tiden hvordan ting fungerer og så blir retningslinjene og rutinene endret i takt med det, forklarer han.

Hovedregelen er at bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner selv må dekke tap og utgifter som skyldes koronaviruset.

Helsedepartementet skriver på egne hjemmesider at den ekstraordinære situasjonen som følge av koronaviruset har ført til tap og utgifter for både enkeltpersoner og selskaper. Det betyr ikke at du kan komme løpende til staten for å dekke tapet.