Stenger vei til Andøy

Nå blir det et par uker med stengt veg kveld og natt på fylkesveg 82 mellom Maurnes og Buksnes. Det betyr stengt vei til og fra Andøy, da det ikke er noen omkjøring som er mulig.

Stikkrenner skal skiftes på fylkesveien (foto: NFK).

Årsaken til dette er veiarbeid med skifte av stikkrenner.

Det er altså i perioden mandag 11. september til fredag 29. september at fylkesvei 82 blir stengt i tidsrommet klokka 21.00–06.00.

Det er ingen omkjøringsmulighet, så her kan det bli lang ventetid for de som må passere.

Det blir fri ferdsel natt til lørdager og søndager.

– Når vi skal skifte stikkrenner må vi grave over vegen, så vi kommer dessverre ikke utenom stengninger.

Her jobber vi på natta, og da blir trafikken heldigvis mindre berørt.

Dette er et forarbeid til at det skal asfalteres senere, så da kan vi se fram til bedre veg, sier faggruppeleder Jim Roger Andersen i Nordland fylkeskommune.

Arbeidet starter like nord for Maurnes til Stamnes-krysset mandag 11. september, hvor det blir jobb én natt.

Denne kvelden blir vegen stengt først fra klokka 22.00 og fram til 06.00, grunnet valget.

Deretter flytter arbeidene seg videre til Fornes–Buksnes.

– Ring Vegtrafikksentralen på telefon 175 hvis du vil ha mer informasjon om hvor arbeidet skal foregå samme kveld/natt, sier Andersen.

Vær oppmerksom på at det kan bli endringer/justeringer.

Sjekk gjerne hele strekningen du skal kjøre, i fall det er arbeid andre steder som påvirker fremkommeligheten din.