Spiser for millioner

Gås i mange varianter har landet på markene i Vesterålen nylig. Fuglene spiser for å kunne fly videre nordover til hekkeplassene, men dette koster millioner i tilskudd for tapt beite til lokal bønder.

Gåsa er en fin fugl som nå ikke blir jaget av bøndene, da man i stedet får erstatning for tapt beite.

Hvor store beløp som utbetales i erstatning for gåsebeite, er litt uklart. Bare i Sortland får de ti største gårdbrukerne til sammen over en million kroner i erstatning, mens flere titalls bønder ellers  i Vesterålen får tilskudd av varierende størrelse.

Største erstatning til enkelte gårdsbruk finner man på Vik og Jennestad. Her lander da også de største flokkene med gås, og i enkelte perioder kan deler av markene her nesten være dekket av hundrevis av fugler, kanskje flere tusen.

Største tilskudd i Sortland for «gåsemat» i 2019 var ca 230.000 kroner, mens nummer to fikk 125.000 kroner for sine 368 dekar med fine gressmarker.

Den gården som har desidert størst tilskudd tilbyr 488 dekar dyrket mark som gåsa kan boltre seg på. Av dette er det særlig høyt beitetrykk på 319 dekar, noe man finner ut ved å telle antall gåsebæsjer innenfor en sirkel på 2 meters radius.

Kontrolløren som står for tellinga kommer uanmeldt og tilfeldig og gjør en registrering som senere gir bonden tilskudd i forhold til antall ekskrementer man finner på markene.

Åtte andre bønder i Sortland kommune får beløp i underkant av 100.000 kroner. Erstatningen måles ut etter areal på gårdens beitemarker, i et forhold mot antall gåsebæsjer man finner der.

Fra 1. til 20 mai vil det også foregå registrering av gåsetrekket i Vesterålen, og avlesing av ringmerking, fram til gåsa forlater ca. 20. mai. Registreringa foregår fra bil.

Resultatet av årets telling vil inngå i fastsettingen av tilskuddssatser for 2020. Tilskuddet til friareal for gås inngår som en del av miljøtilskuddsordningen for Nordland, der søknadsfristen er 20. august.

Det er i noen dager etter 17. mai vil det bli ekskrementtelling i alle de fire berørte kommunene i Vesterålen, Sortland, Hadsel, Øksnes og Andøy.

Målsettinga er å få oversikt over alle arealene det ble søkt om tilskudd til i 2019. Registreringa foregår ved at det telles ekskrement i sirkler med radius 2 meter, jevnt fordelt utover berørte arealer.

Vesterålen og kanskje særlig Sortland er et fast sted for mellomlanding, for store flokker av kortnebbgås, hvitkinngås og grågås som skal nordover for å hekke. Mange flyr helt til Svalbard for å legge egg.