Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Spenning før møte

Hva er det ordføreren i Sortland vil fortelle om kraftaksjene, som ikke alle kan få høre? Fredag møtes lokalpolitikerne med kun en sak på lista, eierskapet til Vesterålskraft.

Skal strømlinjene i Vesterålen selges til Elmea, eid av Lofot-kommunene?

Lofotkraft Holding AS har nylig kjøpt 30% av aksjene i Vesterålskraft AS for 215 millioner kroner fra Øksnes kommune. Salget er fullført, men har en liten hake.

De to andre eierne i VK kan kreve forkjøpsrett, og dermed snappe aksjene foran nesa på Lofotkraft, til samme pris.

Politikerne i Bø har vedtatt å gjøre nettopp det, men mangler penger til å gjennomføre hele kjøpet selv.

Politikerne i Sortland har ikke gjort noe slikt vedtak, men samles i morgen fredag for å drøfte situasjonen.

Om Sortlands ordfører har klart å skaffe penger er helt ukjent, da alle møter omkring dette har vært hermetisk lukket.

Ordfører Karl Erling Nordlund har innkalt kommunestyret til nettmøte, men vil ikke si noe mer offentlig om saken.

Samtidig har de ansatte i Vesterålskraft kommet med kritikk av prosessen, som er de blitt holdt helt utenfor.

LO i Vesterålen og de faglig tillitsvalgte for EL og IT, Nito og Delta i Trollfjord, Vesterålskraft og Andøy Energi har gitt en felles uttalelse.

Der ber de politikerne møtes og sette seg ned for å drøfte fremtiden til regionens kraftselskap.

– Fra de ansatte og våre organisasjoner ser vi ikke saklig begrunnelse for hemmeligholdet og hastverket i prosessen, heter det i uttalelsen fra LO.

Ordfører John Danielsen i Øksnes har avslått å delta i et slikt møte, da kommunen har solgt sine aksjer. Han henviser derfor til Lofotkraft.

Mye avhenger derfor hva politikerne i Sortland beslutter. Mange håper det kommer en avklaring fredag, men det er helt uvisst.

Ordfører Nordlund har tidligere invitert KLP og andre langsiktige investeringsfond med som «passive eiere», uten å ha fått tilslag.

Om Sortland skal bruke forkjøpsretten og ta VK-aksjene Lofotkraft nå sitter med, må man trolig ha med en privat investor for å dele regninga.

Om Sortland kjøper 15% av aksjene og har 35% fra før, vil man sitte med god kontroll over kraftselskapet med 50% av aksjene.

Da kan man gjerne slippe inn private investorer med 15%, eller kanskje mer, og likevel sikre Vesterålskraft som et lokalt selskap.

Lofotkraft Holding AS har ellers skiftet navn på sitt nettselskap. Det som før het «Lofotkraft AS» vil i fremtiden hete «Elmea AS».

Dersom Lofotkraft vinner kontrollen i Vesterålskraft, kan linjer, ledninger og transformatorer også i Vesterålen etter hvert bli merket som Elmea.