Slår tilbake mot NVE

Sortland kommune godtar ikke boten 1,5 million fra NVE, og slår hardt tilbake i et klagebrev. Kommunalsjef Vinje avslutter med å true med rettslig prøving dersom ikke NVE bøyer av.

Etter sikringen i juni 2017 så demningen ved Storvannet slik ut. Kommunen mener at NVE «overspiller» med en bot på 1,5 million (arkivfoto).

-Sortland kommune vil vurdere å få vedtaket prøvd ved domstol dersom vår klage ikke gis helt eller delvis medhold, er sluttreplikken fra kommunalsjef Ann-Kristin Vinje i brevet som forleden ble sendt NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Vinje starter med å påklage boten på 1,5 million til vurdering i Olje- og energidepartementet. NVE er en etat under OED og dermed kan politikerne på regjeringsnivå gripe inn, om man ønsker.

Et springende punkt i saken er hvilken «fareklasse» Storvannets demning skulle ha. Den har tidligere blitt vurdert som kategori 1 eller 2, men ble flyttet opp i konsekvensklasse 3 ved et vedtak som ble fattet av NVE (v/saksbehandler Terje Grindhaug) 4. juli 2017.

Dette var etter at krisen ved demningen skjedde 29. juni 2017. Kommunen påpeker at dammen aldri har vært vurdert i denne fareklassen.

Kommunalsjef Vinje påpeker også litt syrlig at «krisen» ved demningen kanskje ikke var så alvorlig som man i ettertid har fått inntrykk av.

-Under igjenfylling av gravestedet med tunge anleggsmaskiner på og ved dammen, observerte vi både NVEs fagperson (red.mrk.: Terje Grindhaug), politi, kommunens ledelse og øvrige redningsmannskaper stående oppå dammen.

Dette kan indikere at fagpersonell på stedet ikke vurderte alvorlighetsgraden på samme måte som den i ettertid er beskrevet i media og for øvrig, skriver Vinje i klagen til NVE.

Hun påpeker også at det er urimelig at en liten kommune blir pålagt et gebyr i denne størrelseorden.

-Våre innbyggere er uskyldige tredjeparter i denne saken, og dersom vedtaket opprettholdes er det dem som må betale overtredelsesgebyret gjennom økte skatter og avgifter eller dårligere tjenester, påpeker Ann-Kristin Vinje.

– Denne saken har allerede hatt store konsekvenser for Sortland kommune, både omdømmemessig og økonomisk. Saken har fått stor oppmerksomhet i riksdekkende media, og kostnader ved prosjektering og bygging av ny dam antas å bli omlag 20 millioner.

Sortland kommune har også betalt 312.000 kroner i døgnmulkt. Det må derfor antas at ønsket preventiv virkning allerede er oppnådd, slår kommunalsjef Vinje fast i sitt brev til NVE.

Siste ord er dermed ikke sagt i denne saken. Kommunen går altså nå hardt i rette med etaten som hittil har kjørt et hardt løp mot Sortland kommune, og saken vil dermed trolig havne som klagesak i Olje- og energidepartementet, og kanskje til slutt i rettssalen.