Nye tiltak på riksveier

430 nye millioner er bevilget til utbedringer på riksvegene, noe som sikrer aktivitet i anleggsbransjen utover høsten. Dette er en del av statens «koronatiltak», melder Statens vegvesen.

Asfaltering er et tiltak mange bilister setter pris på og nå blir det ekstra innsats fremover på dette feltet (foto: Statens vegvesen).

De 600 første koronamillionene har allerede gitt resultater i form av ny asfalt, fjellsikring, rekkverk, støyskjermer og utbedring av tunneler over hele landet. Nå kommer en ny pott, der også Nordland og Troms tilgodesees.

Flere bedrifter rapporterer at koronamillionene har reddet arbeidsplasser og ført til at permitterte har kommet tilbake på jobb. Nå skal nye koronamillioner gi mer arbeid og aktivitet på riksvegene.

– Anleggsbransjen har uttrykt bekymring for tilgangen på arbeid i høst, og i Statens vegvesens forslag til prioritering av nye midler har vi lagt vekt på tiltak som vil gi sysselsetting utover høsten, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

Tiltakene er fordelt på riksveger over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på vegnettet og gi bedre trafikksikkerhet.

23 millioner skal brukes til asfaltlegging av riks- og europaveger i nord og en del til drenering av grøfter, torvkanter, stikkrenner, kulverter langs hele riksvegnettet.

Vedlikehold av tunneler langs E6 og E10 i nordre Nordland får også en pott penger, og her kommer dessuten oppgradering av veilys.

Andre tiltak blir rensk og sikring av skjæringer og sidefjell, utbedring av sideterreng langs E6 og E8 i Nordland og Troms, samt utbedring av støyskjerm E6 Nordland og Rv 83 i Troms.

Nye skilt skal komme opp både på rv. 83 og rv. 85. Tiltak etter sykkelveginspeksjoner i hele regionen og utvidet bruvedlikehold over hele riksvegnettet.

I tillegg til 430 millioner kroner til vedlikeholdstiltak over hele landet, er det også satt av penger til litt større prosjekter, inkludert forberedelser til arbeider som først starter neste år. Blant disse er utbedring av Tjeldsundbrua på E10 i Troms.

Den første koronapakken for riksvegene har allerede gitt aktivitet i bygg- og anleggsbransjen i nord. For Hammerfest-bedriften Gagama Elektro har koronamillionene bokstavelig talt skapt lys i tunnelen, da permitterte ansatte kunne hentes tilbake for å installere LED-lys i tunnelene på E69 mot Nordkapp.

De siste ukene har E6 i Nordland blitt tryggere ved at rasfarlige fjellpartier mellom Fauske og Saltdal er fjernet, blant annet ved Setsåstigningen og nord for Kvænflogtunnelen. Her har det av og til rast steiner ned i vegbanen, men nå er de farligste steinblokkene fjernet. Tiltaket kom i gang etter koronapakken som Stortinget vedtok i april.

– I tillegg til å være nyttige for næringslivet og for trafikantene, er tiltakene nødvendige for å ta vare på samfunnsverdiene som ligger i infrastrukturen vår. Mange av tiltakene har stått på vent lenge, og derfor har det vært mulig for oss å sette tiltakene raskt ut i livet, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Han ser bare en ulempe med koronamillionene som rulles ut.

– Alle som kjører på ferie eller som driver med transport vil nok merke at det er ekstra stor aktivitet på vegene denne sommeren og høsten. Det betyr at veger kan bli stengt i korte perioder, eller at det er omkjøringer eller redusert hastighet. Til gjengjeld kan vi glede oss over aktiviteten gir arbeidsplasser og at vegene blir bedre.