Vil tørke fisk inne

Anlegget ved Steinesjøen i Bø, der man tørker fisk innendørs, skal nå utvides betydelig. Et prøveprosjekt har gitt gode resultat og derfor bygger selskapet «Safe Track Food» ut for større volum.

Jan W. Rolland (t.v.) er styreleder i Safe Track Foods, mens Andreas Einejord er daglig leder Sortland Entreprenør AS.

I slutten av august 2019 sto første pilotanlegget for tørking av fisk innendørs klar til testkjøring i Steinesjøen i Bø Kommune. Safe Track Food AS har nå valgt å utvide produksjonen med 3 nye kammer. Kontrakten på leveranse av bygningsmessige arbeider i forbindelse med de nye kamrene gikk til Sortland Entreprenør AS.

– Anlegget vil monteres inne i et eksisterende fryselager i Steinesjøen. Dette fryselageret stod ferdig i 2010 og ble også bygget av Sortland Entreprenør. Derfor er det veldig artig for oss å nå kunne komme tilbake, bidra til videreutvikling og skape ny aktivitet i et bygg som har stått tomt en periode. Det sier daglig leder i Sortland Entreprenør Andreas Einejord.

Byggherren Safe Track Food AS har et veldig spennende patentert konsept, og har som mål å ta tørrfiskproduksjonen inn i fremtiden. Pilotproduksjonen de har kjørt har vist lovende resultater, derfor velger de nå å satse videre med 3 større kammer. Prosjektet slutter seg dermed til en rekke andre innovative nyvinninger som utvikles innen fiskeindustrien i vår region.

Fordelen med innendørs tørrfiskproduksjon er at man har full kontroll på vær og vind, og kan justere forholdene for å oppnå høyest mulighet kvalitet på sluttproduktet. I tillegg kan man redusere tørketiden, og produksjonen kan foregå året rundt.

– Vi går i gang med detaljprosjektering umiddelbart, så vil selve bygging av kamrene starte opp i september. Med oss i prosjektet har vi blant annet Sveis og Maskinteknikk som skal levere den galvaniserte stålkonstruksjonen til kamrene. Vi ser virkelig frem til et spennende prosjekt med en innovativ og fremoverlent byggherre, sier Andreas.

Torsdag ettermiddag besøkte også fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen det som betegnes som «tørrfiskpionerene» Safe Track Food i Bø.

Eierne bak Safe Track Food AS har skutt inn 15 millioner i egenkapital. Hittil har det vært mye prøvedrift, slik at 5 millioner av dette er brukt. Det er mange mindre aksjonærer i selskapet.

Blant de største aksjonærene er Anthonisen-familien i Bergen, som driver innen fiskesalg. Den alle største aksjonæren, med ca 17% av aksjene, er Koinvesteringsfondet For Nord-Norge AS, som er en del av innovasjon Norge.