Slakter 97 laks pr minutt

Nordlaks på Børøya har mye å feire om dagen. Selskapet har fått «tja» til sin første «Havfarm» og har satt nye rekorder i slaktevolum. Forleden gikk det 97 lakser pr minutt gjennom slakteriet, som gav 23 tonn fisk på en time.

Nordlaks rekorder

De ansatte hos Nordlaks gjør en stor innsats for tiden, og med moderne maskinelt utstyr får man svært høye volum i slaktingen. 15.august ble det produsert 550 tonn fra slakteriet på 24 timer, ferdig iset i isoporkasser (foto: Marius Fiskum, Norsk Sjømatråd/Nordlaks).

Et av argumentene fra Nordlaks for å starte «havfarm-prosjektet» er å øke volumet slik at slakteriet kan drives jevnt gjennom hele året. Slik det nå er har man en del topper i slaktingen, og dermed også noen mer stille perioder. Akkurat nå på høsten jobbes det for fullt, og det er store mengder laks som går igjennom systemet. Mandag 15. august satte Nordlaks en ny rekord, med hele 550.000 kilo produsert på 24 timer.

Ser man på tallene her blir det ganske imponerende. Det blir nesten 23 tonn i timen, som er 5.838 fisker. Hvert eneste minutt slakter, sløyer og pakker de ansatte altså 97 lakser og gjør dem klar for å sendes ut i markedet, ferdig iset i isoporkasser.

Det ble også grunn til å servere marsipankake forleden hos Nordlaks, da selskapet fikk «tja» på søknaden om Havfarm-prosjektet. Fiskeridirektoratet fattet tirsdag vedtak om at de vil gå videre med søknaden, med sikte på å kunne tildele tilsagn om utviklingstillatelse. Nordlaks ser positivt på å ha fått gjennomslag for deler av sin søknad. Man søkte om å få bygge 3 ulike «havfarmer», men kan nå trolig få tillatelse til en, i første runde. Nå må man jobbe videre overfor myndighetene med å belyse innovasjonspotensialet og mulighetene for næringsutvikling i vår region ved realisering av prosjektet.

Nordlaks Oppdrett AS har i samarbeid med NSK Ship Design i Harstad, nordnorske kompetansemiljø og andre leverandører, jobbet over lengre tid med å realisere vårt Havfarmprosjekt. -Søknaden om utviklingstillatelser ble levert før jul i fjor, og vi har siden det hatt en konstruktiv dialog med Fiskeridirektoratet om søknaden. Vi ser fram til å kunne realisere dette fremtidsrettede og innovative prosjektet sammen med NSK Ship Design, og vil samarbeide konstruktivt videre med Fiskeridirektoratet for å sikre at tilsagn kan tildeles innen kort tid, skriver Nordlaks på sine nettsider.

En slik Havfarm kan romme 10.000 tonn laks. Det kan gi nye slakterirekorder på Børøya etterhvert.