Mange nye helsejobber

Hadsel kommune har desidert lavest ledighet i Vesterålen. Årsaken er nok delvis sykehuset her, da det innenfor helse, pleie og omsorg har kommet mange nye stillinger i det siste i Nordland.

Helsejobber

Hadsel har sykehuset for Vesterålen – og lavest ledighet i regionen. Det er innen helse og omsorg at det nå er kommet mange nye stillinger (illustrasjonsfoto).

-Totalt har det vært en tilgang på 785 registrerte ledige stillinger i Nordland i august. Dette er 183 flere enn i fjor på samme tid. Det er innenfor helse-, pleie og omsorg (+221) vi finner den største økningen i utlyste stillinger i forhold til samme måned i fjor, forteller fylkesdirektør Cathrine Stavnes i NAV Nordland. Dette finner vi igjen i lokale tall for Vesterålen, der Hadsel skiller seg ut med bare 2,5 % av arbeidsstyrken ledig. Sortland har 3,5% ledighet, mens Øksnes topper med 4,7.

Akkurat nå har Sortland hele 16 ledige stillinger innen helse. Sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Noen av disse er riktignok i delstillinger, men kommunen trenger i alle fall 4 sykepleiere nå i full jobb. Se mer på alle ledige stillinger i Vesterålen her.

Ser vi på bare Vesterålen så er det gledelige tall NAV presenterer. 37 færre arbeidsledige nå ved utgangen av august, sammenliknet med samme tidspunkt i fjor. Det er likevel 530 helt ledige i regionen, pluss 42 i Lødingen. Dessuten er det noen delvis ledige og noen på arbeidsmarkedstiltak.

I tillegg til helse og omsorg, så er det innen varehandel og butikk vi finner bedring i sysselsettingen. -Nordland har flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (541), bygg- og anlegg (359) samt butikk- og salgsarbeid (348). Størst bedring fra august i fjor finner vi innen butikk- og salgsarbeid, der det nå er 66 færre helt ledige. Dette tilsvarer en ledighetsnedgang på 16 prosent for denne gruppen, forteller Cathrine Stavnes.

Ledigheten i hele Nordland er i august 2016 lavere enn i fjor på samme tid. Både blant kvinner (-249) og menn (-42) går ledigheten ned (-249). Nedgang i ledighet kan ha sammenheng med økning i tilgang av stillinger innen undervisning, helse, pleie, omsorg og reiseliv. Ledigheten i Nordland nå er på 3.196 personer, pluss 423 på arbeidsmarkedstiltak.

I landet sett under ett har antall helt ledige gått ned med 33 personer fra august i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 84 669 helt ledige, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 4,4 prosent og 20-24 år med ledighet på 4,3 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,5 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,5 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten.