Skyver på ny hall

Nytt sykehjem og en rekke andre oppgaver krever store investeringer av Sortland kommune. Derfor blir det nå foreslått å skyve ny flerbrukshall 4 år frem i tid, sammen med Bjørklundveien.

Kommunedirektør i Sortland, Rita Johnsen (foto: VNY/Sortland kommune).

Når årsregnskapet for Sortland kommune gjøres opp om et par måneder, vil det trolig vise en minus på på 75 millioner kroner på driften.

I tillegg er lånegjelden nå kommet opp i 1,2 milliarder.

Det er et svimlende stort tall, som mer folkelig kan omregnes til verdien av ca 250 nye eneboliger.

Kommunedirektør Rita Johnsen og økonomisjef Johnny Kvalø har dette som bakgrunn for nye budsjett.

Det er samtidig lagt frem en 4-årsplan frem til 2027.

Oppgavene står i kø, både på drift og investeringer. Millionene ruller fort.

Det som vel kanskje vil vekke mest debatt er utsettelse av ny flerbrukshall, som idretten har etterlyst lenge.

Her foreslås det å utsette denne investeringer på nær 300 millioner, med 4 år.

Om dette blir vedtatt kan en ny hall derfor trolig tas i bruk først i år 2028, altså om fem år.

Et annet forslag som nok blir debattert, er utsettelse av Bjørklundveien – også her med 4 år.

Sammenkobling med Vesterveien vil dermed ikke bli klar før om fem år.

En del gode ønsker er ellers skjøvet helt «ut i det blå».

Ny barneskole og svømmehall er ikke å finne i denne økonomiplanen i det hele tatt.

Heller ikke riving av Nortura-eiendommen, bygging av eventuell stasjon for ambulanser eller Gaia-prosjektet.

Største investering er som sagt sykehjemmet, som alene krever 366 millioner.

Mens det brukes 85 millioner i år til vann og avløp, så senkes farten her til ca 25 millioner pr år fremover.

Bjørklundveiens nedre del vil koste ca 20 millioner, mens sammenkoblingen nærmer seg 30 millioner.

Rundkjøringen og Kjempenhøyveien får 35 millioner i år, samt ytterligere 10 millioner neste år.

Gang- og sykkelvei i Sigerfjord kommer litt etter hvert, med kostnad på til sammen 18 millioner.

Oppsummeringen på investeringer viser at Sortlands banklån vil øke fra 1,2 til hele 1,6 milliarder kroner om fem år.

Det betyr årlige utgifter til renter og avdrag på opp mot 100 millioner kroner.

Forslaget til budsjett og økonomiplan er nettopp sendt ut til politikerne i Sortland.

For de som ønsker å lese dette selv, kan forslaget leses via denne linken.

Budsjettet skal nå behandles av driftsutvalg og formannskap, før det blir vedtatt i kommunestyret like før jul.