Henlegger tyvtitting

Politiet henlegger sak der skjulte kameraer ble funnet på Hadsel videregående skole. Dette opplyser politiadvokat Eva Kristin Varheim i en pressemelding mandag.

Spionkamera var skjult i en boks som liknet røykvarsler (illustrasjonsfoto).

I mars i år ble det oppdaget flere «spionkamera» på toaletter ved Hadsel videregående skole, skjult i røykvarslere.

Politiet fikk sikret kameraene, og det ble åpnet full etterforskning.

–Vi skulle selvsagt ha ønsket at saken ble oppklart, sier rektor Inge Holm.

–Det har vært ubehagelig å vite at alle ansatte og elever som har brukt disse toalettene kan ha blitt filmet, uten å vite hvem som har stått bak, og uten at de skyldige får sin straff.

Nå får vi nok neppe vite det, med mindre politiet får nye opplysninger i saken, sier Holm.

Det har vært gjort åstedsundersøkelser, sporsikring samt kriminalteknisk gjennomgang av kameraene som ble beslaglagt av politiet.

Lokalt politi har fått bistand fra Kripos i de undersøkelsene som er blitt gjort, men det har dessverre ikke medført at man har kunnet knytte de aktuelle kameraene til gjerningsperson(er).

En gjennomgang av kameraene ble gjort, med utgangspunkt i å finne ut om enhetene hadde blitt konfigurert til å koble seg til et WiFi-nettverk, eller om noen enheter hadde vært tilkoblet kameraet.

I tillegg ble det sjekket om det var noen bilder eller video lagret lokalt på dem.

I undersøkelsene ble ingen relevant informasjon funnet på noen av enhetene, hverken om kameraene hadde vært tilkoblet et WiFi-nett, eller om det hadde vært enheter koblet opp mot kameraene.

Det er ingenting som tyder på at det kameraene har fanget opp er lagret eksternt.

Politiet har ikke hatt noen mistenkte. Saken er nå henlagt, fordi politiet ikke har tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningspersonen(e).

Dersom politiet på et senere tidspunkt får ny informasjon i saken, vil det kunne blir gjort vurderinger om saken skal gjenopptas og etterforskes ytterligere.

På Hadsel videregående skole er skolehverdagen helt tilbake til normalen.

Rektor Holm synes det er synd at de skyldige ikke blir tatt, men sier at både elever og ansatte nå har det fint i skolehverdagen.

–Vi holder hodet kaldt, og setter fokuset der det skal være – på utdanningen av de flotte ungdommene våre.

Så kan vi håpe at det kanskje en gang i fremtiden kommer nye opplysninger som likevel kan gjøre at lovbruddet blir oppklart, avslutter Holm.

Nordland fylkeskommune fikk som skoleeier nye rutiner etter oppdagelsen av kameraene.

Ny teknologi har kommet så langt at et kamera kan skjules i praktisk talt hva som helst.

Økt bevissthet og kontroller har blitt viktige tiltak for at elevene ved de videregående skolene skal føle seg trygge.