Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Skreien er kommet

Nå mener mange fiskere at skreien er kommet til Vesterålbankene. Det har de siste dagene vært fine fangster, med landinger både i Andøy, Øksnes og Bø. Sesongen er altså i gang nå.

Ola Olaisen på «Krasen» av Bø hadde bra fangst av torsk på lørdag. Her sammen med Tor Hårstadstrand (til venstre) mens de leverte ved det nye Klausen-bruket i Straumsjøen. «Krasen» var en av to garnbåter som leverte til Straumsjøen forrige uke, ifølge Råfisklagets oversikt.

Om det virkelig er skreien som er kommet, eller fortsatt «bare» er kysttorsk, så fiskes det uansett bra for Vesterålen nå. Fiskerne sier at «det står fisk overalt», selv om det er rett vest av Nyksund og Bleik at de fleste nå henter fangsten. Januar var heller dårlig for de minste båtene, ettersom mye vind førte til landligge i store deler av nyåret. Værskiftet kom i månedsskiftet og de seneste dagene har det nærmest vært vindstille og pent.

Uke 5, altså forrige uke, gave fine fangster for mange kystbåter og sjarker. Ved Andenes kom MS Havbrott inn med 20 tonn søndag, mens MS Nordhav hadde 12 tonn på lørdag og 16 tonn på mandag. Det er jo brukbare fangster. Til sammen ble det ført i land 8.000 tonn torsk i forrige uke, der trålerne kom med 1.000 tonn. Et stort antall små og mellomstore båter er nå i aktivitet i Vesterålen.

Det er Vesterålen og Troms som får det meste av fangstene. Til Vesterålen kom det i land 3.000 tonn torsk forrige uke. Det aller meste kommer i land på Myre og i Stø, ettersom det er her de fleste båtene har utgangspunkt nå. Andenes følger også godt med i volum, mens det er langt mindre kvantum ved Bleik, Nordmela, Hovden og Straumsjøen. Råfisklaget melder om landinger av fisk fra 302 båter i uke 5 i Vesterålen. Av dette var 65 juksafangster til Myre og 33 juksafangster til Stø.

Råfisklagets omsetning i uke 5 utgjorde 306 millioner kroner og er en kraftig økning fra foregående uker. Totalt er det omsatt 17.140 tonn fersk torsk hittil i år mot 23.650 tonn i fjor til samme tid.

Av omsetningen i Råfisklaget forrige uke var det leveranser fra 4 russiske fartøy, 2 frysetrålere med totalt 425 tonn torsk og 270 tonn hyse og 120 tonn andre arter. 2 autolinere hadde totalt 410 tonn torsk og 105 tonn hyse. For norske båter var totalen i kroner 291 millioner, fordelt med 170 millioner på fersk og 121 på fryst råstoff. Tilsvarende uke i fjor nådde 272 millioner, av det var 14,1 millioner etter leveranser fra utenlandske båter.

Slik var det på havet vest for Andøya tirsdag ved middagstider. 50-60 båter var ute med AIS-sporing, og det er bare disse som vises i kartet. Kystvakten er på plass med et par fartøy også.

Etter en start på 2017 som har vært kraftig hemmet av dårlig vær bedret været seg iløpet av uke 5 og med det fikk vi årets hittil beste uke for fersk omsetning. Når også frystomsetningen er høy gir dette som nevnt en omsetning tett på 300 mill kr for norske fartøy. Dette er nesten 140 mill kr høyere enn snittet de foregående ukene som har logget på rundt 160 mill kr for norske fartøy.

De første to dagene i uke 5 ble fisket noe værhindret, men fra midten av uken bedret været seg og dette vises også i omsetningen. For kystflåten ga dette seg utslag i økende landinger utover i uka. Totalt kvantum for fersk torsk i uke 5 nådde dermed vel 8.000 tonn, av det var 1.000 tonn fra trålere. Garn stod for 3.830 tonn av de 8.050 tonnene, mens 2.550 tonn var tatt på snurrevad, 480 tonn på line/autoline og vel 200 tonn på juksa.