Skrei for 3 milliarder

Årets vinterfiske etter torsk er snart slutt, og i år vil trolig fangsten passere 3 milliarder kroner i verdi. Antall kilo er lavere enn i fjor, men prisen er vesentlig høyere, og det gir solid utslag.

Direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland, er fornøyd med tallene så langt i år, der man har tatt imot torsk for 3 milliarder (foto: Norges Råfisklag). 

– Det er en milepæl. Førstehåndsverdien i Lofoten passerer en milliard for første gang. Vi var like i nærheten av en milliard i fjor, men nå har vi passert. Hittil i år er det landet skrei til en verdi av 1.087 milliarder kroner, sier direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag til NRK.

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er åsted for det mest hektiske skreifisket, men det fiskes også en del ved Troms og Finnmark. Hvert år kommer torsken for å gyte i Vestfjorden, og fisket starter i januar og varer til slutten av april.

– For fiskeflåten har skreisesongen 2019 vært en god sesong. Det har vært godt fiske helt fra Øst-Finnmark til Trøndelag. Til nå er det totalt landet 141.000 tonn torsk langs kysten av Nord-Norge, og den har en verdi på nær 3 milliarder kroner, sier Haugland.

Det er altså fiskekjøperne i Lofoten som kan notere de største tallene i år også. Likevel skjer mye av fisket på bankene utenfor Vesterålen, der noen båter går rett til land, mens andre velger Lofoten som leveringssted.

Tallene viser at mottakene i Vesterålen ligger omkring 600 millioner kroner for årets fangst, og her er det Øksnes og Andøy som er største kommuner i landing av fisk i vinter.

Troms kommer ikke langt etter med vel 500 millioner i verdi, mens Finnmark samlet sett tar imot torsk for godt over 700 millioner i år. Til sammen blir dette verdier for nær 3 milliarder kroner.

Også fiskerne er fornøyde med å ha nådd milepælen i Lofoten. Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag sier de er godt fornøyde med årets fiske. – Det er veldig gledelig at slikt skjer, at vi passerer en slik «all time high» i Lofoten.

Vi har all grunn til å være fornøyde med årets sesong. Helt siden kriseåret 2012 har det vært en positiv utvikling. Da har det bare gått én vei, og det er oppover, sier Jonassen til NRK.