Ny stor butikk

Eierne av bygget på Strandskogjordet vil nå bygge ut 2.000 kvadrat for en ny stor butikk, som da blir nabo med Coop Extra og OBSbygg. Mange tillatelser må på plass før dette kan skje.

Nordsiden av Coop-bygget er i dag lite brukt og her tenker man nå å bygge ut i to etasjer, for en helt ny butikk på Sortland. Bildet er tatt på baksiden av Coop Extra.

Ennå er det ikke gitt «ferdigattest» på Coop-bygget, ettersom man ikke har klart å få ferdig Steirovei-krysset og heller ikke resten av trafikkløsningen omkring eiendommen. Det forhandles fortsatt med kommunen og Statens vegvesen.

I mellomtiden har eiendommen skiftet hender et par ganger og nå ønsker de nye eierne å utnytte tomta bedre og dermed øke inntektene fra utleie. Dagens bygg er på 6.000 kvadrat butikkareal, og det er helt på grensen av hva som tillates, for å unngå at dette blir et stort kjøpesenter.

Nå vil man altså utvide betydelig med et tilbygg i to etasjer, slik at det kan komme inn en tredje butikk som får salgsflate på nær 2.000 kvadrat. Hvilken ny butikk det er snakk om vet man ikke ennå, men det blir en butikk som ikke finnes fra før i Vesterålen. Den skal kunne falle inn under begrepet «storhandel».

En kjede som har vært aktuell for etablering på Sortland i lengre tid er «Jula». Det har lenge gått rykter på stedet om at representanter fra denne kjeden har vært på befaring, uten at det er blitt bekreftet eller gjort noen avtaler.

Når bygget på Strandskog nå blir på til sammen 8.000 kvadrat salgsareal, så øker også kravet til parkeringsplasser. I dag er det oppmerket 120 plasser på eiendommen, men dette må økes til 160 for å innfri de kravene som gjelder i dag.

Det er Odin Prosjektering As som nå har tatt kontakt med Sortland kommune for å starte prosessen med et tilbygg på Strandskog. Dette firmaet har vært med i hele byggeprosessen som gav plass til de to Coop-butikkene i bygget som eies av Sortland Handelseiendom AS.

Coop betaler i dag en årlig leie på 7,16 millioner kroner for sine 6.000 kvadrat og det tilsvarer en kvadratpris på ca 1.200 kr. Om det blir nybygg vil husleien kunne øke med 2,4 millioner i året for eierne av bygget.

De første eierne (Fazenda utvikling AS) solgte for en tid tilbake eiendommen videre til investor Edgar Haugen i Ragde Eiendom AS. Etter bare kort tid solgte imidlertid han videre til AKA as, som eier flere forretningsbygg i Vesterålen. Blandt annet Eurobygg på Stokmarknes og Andenes.

Før det kan startes videre utbygging på Strandskog må imidlertid flere brikker falle på plass. Sortland kommune vil trolig presse hardt på for en avtale om veikryss og trafikkregulering. Her må nok eierne ut med et betydelig beløp.

I tillegg til at Sortland kommune nå må åpne opp for dispensasjoner igjen for Strandskogjordet, så må det komme positive vedtak også hos fylket og Statens vegvesen. En annen sak er om naboene godtar et større tilbygg, der høyden vil være nær 15 meter for å gi plass til to etasjer.