Roser Sortland

Prosjektet «Æ e mæ» i Sortland har høstet ros tidligere og nå på ny etter at kommunen har lansert en nettside som forteller om prosjektet, slik at andre kommuner kan bruke dette også.

Fylkesråd Aase Refsnes i Nordland gir ros til Sortland kommune for deres satsing på forebygging (foto: NFK).

-Sortland har gjort en helt fenomenal jobb i arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep og vold mot barn og ungdom. At kunnskapen de sitter på og undervisningsopplegget de har utviklet nå blir tilgjengelig for alle andre helt kostnadsfritt, er vi veldig glade for, sier fylkesråd Aase Refsnes i Nordland.

Det var i 2011 at Sortland satte i gang et samarbeid mellom ulike faggrupper og tjenester for å nå ut med kunnskap om vold og seksuelle overgrep til kommunens barn og unge.

Undervisningsopplegget som er utviklet, kalt «Æ e mæ», blir nå gitt til kommunens barn i alle aldersgrupper – fra barnehage, barn i barne- og ungdomsskolen og elever i den videregående skole.

«Æ e mæ» har fått stor oppmerksomhet nasjonalt og ble nylig omtalt som «sortlandsmodellen» i regjeringens handlingsplan mot voldtekt. Prosjektet er en helhetlig satsing på forebygging av vold og seksuelle overgrep.

På det nye nettstedet (æemæ.no) finner man det som trenges slik at også andre kommuner kan bli med. -Sammen skaper vi et samfunn med trygge og robuste barn! lyder oppfordringen fra Sortland.

Mange ønsker å innføre hele eller deler av programmet i sin kommune og noen er også kommet godt i gang. I 2018 søkte derfor Sortland kommune økonomisk støtte for å gjøre Æ E MÆ tilgjengelig for også andre kommuner.

Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og Helsedirektoratet har alle bidratt med like beløp for å lage denne hjemmesiden. Hjemmesiden er nå tilgjengelig uten kostnad for alle som ønsker å bruke modellen.

Sortland kommune har en klar policy på at ingen skal profittere på Æ E MÆ. Modellen og undervisningsmateriale som er utarbeidet av Sortland kommune, tillates kun brukt i ikke-kommersiell sammenheng. Det er lokale konsulenter i firmaet Nettrakett som har satt opp de nye nettsidene.