Skolesaken slo ut

Valget i Sortland ble åpenbart avgjort av skolesaken, der de truede kretsene som Sigerfjord, Maurnes, Holand og Eidsfjord, gav en skikkelig kilevink til Høyre og Arbeiderpartiet.

Sigerfjord skole til høyre i bildet er truet med nedleggelse, anført av AP og Høyre, som vil ha elevene ut på daglige bussturer for å spare penger (arkivfoto).

Stemmetallene for hver krets i Sortland er nå klare og det er åpenbart sterk misnøye med Arbeiderpartiet og Høyre utenfor byen. Den viktigste saken som ble mye diskutert forut for valget var nedleggelse av skolene i Sigerfjord, Maurnes og Holand, samt kanskje Holmstad.

Folket i Sigerfjord har imidlertid nå gitt en klar melding tilbake til rådhuset i byen, med 250 stemmer til de partiene som vil beholde skola i bygda. Høyre og AP fikk bare vel 100 stemmer i Sigerfjord til sammen, og det er langt lavere enn ved forrige kommunevalg.

Samme tendens ser man i Maurnes og Holand krets. Omkring Kleiva var det dobbelt så mange som gav sin stemme til SP, SV og Rødt, som til Høyre og AP (127 mot 61). Også her kan man tolke resultatet som protest mot sentraliseringa av skolene.

Eidsfjord krets fulgte opp med svært dårlig valgresultat for AP og Høyre. Her fikk de henholdsvis 53 og 47 stemmer. Senterpartiet alene fikk 130 stemmer i denne kretsen, og vinner trolig mange på sin klare motstand mot storskole i byen.

Stemningen i Blåbyen var en helt annen under valget, der 33% gav sin støtte til Høyre. AP fikk 19,1% av stemmene i byen, mens SP havnet like bak. Folket i byen har altså åpenbart ikke reagert negativt på forslaget om å legge ned bygdeskolene og samle barne i en ny storskole i sentrum. Kanskje tvert imot.

Også på Strand fikk Høyre et oppløftende resultat med 35% av stemmene. Her kom SP ut med 24%, mens AP kun endte med vel 15%. At AP scorer dårlig på Strand kan ha flere årsaker, men skolesaken er neppe avgjørende her. Høyre og AP har lovet ny storskole på Strand.

Det nye kommunestyret i Sortland vil nå få 7 representanter for Senterpartiet og 7 for Høyre. Her har Høyre tapt 4 i forhold til forrige valg, mens SP har vunnet 5 nye. Arbeiderpartiet får inn 5 representanter, som er 3 mindre enn sist.

Rødt kan få inn 3 representanter, men her er det svært få stemmer som kan vippe en person, slik at SP i stedet øker til 8 og Rødt blir sittende med 2. Fintellingen er i skrivende stund ikke helt ferdig.

Fremskrittspartiet gjorde et brukbart valg, og vil fortsatt ha 2 representanter i neste kommunestyre, slik man har hatt også i forrige periode.

Miljøpartiet de Grønne MDG kommer inn med en representant i Sortland kommunestyre, og det er listetopp Toine Sannes som dermed får en ny talerstol å bruke for å fremme sine synspunkt de kommende 4 år.

På denne bakgrunn ser man at Høyre og AP kun vil ha 12 representanter i det nye kommunestyret, og det er 2 for lite til å sikre flertall for skolesaken. Dersom SP nå fremmer saken på nytt, kan det bli et helt nytt vedtak, der politikerne snur og fortsatt vil beholde skolene i Sigerfjord og på Maurnes.