Fylket ledes som før

Nordland fylke vil ha samme styring som før, da den rødgrønne blokken fortsetter videre etter valget. Hvem som blir fylkesordfører etter Sonja Steen fra Sortland, er ikke avgjort ennå.

Det nye fylkesrådet fra venstre Svein Eggesvik, Ingelin Noresjø, Tomas Norvoll, Knut Petter Torgersen, Kirsti Saxi og Bent-Joacim Bentzen (foto: NFK Susanne Forsland).

Det er to nye ansikter i det nye fylkesrådet som ble bekjentgjort nylig. Kirsti Saxi (SV) blir fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, mens Bent-Joacim Bentzen (Sp) overtar som samferdselsråd.

Sonja Steen fra Sortland var i forrige periode fylkesordfører og ledet møtene i fylkestinget. Hun gikk nå av etter eget ønske og posisjonen vil foreslå Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) som ny fylkesordfører. Hun er i dag ordfører i Vevelstad kommune.

– Jeg er veldig fornøyd med sammensetningen av det nye fylkesrådet. Med denne gjengen i førersetet får vi de beste forutsetninger for å utforme god politikk for Nordland i tiden fremover, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll som presenterte det nye fylkesrådet på en pressekonferanse.

Det nye rådet består både av kjente og nye fjes i fylkespolitikken i Nordland. Blant de sistnevnte er Saxi og Bentzen, mens Tomas Nordvoll er som en «veteran» i forhold.

Bent-Joacim Bentzen kommer fra Hadsel. Han har studert internasjonal politikk, og har åtte års erfaring fra Forsvaret. Han har gått befalsskole, og har arbeidet både i Sjøforsvaret, Hæren og Heimevernet. Fra juni 2018 har han vært politisk rådgiver i Senterpartiet stortingsgruppe for utenriks- og forsvarssaker.

– Samferdsel er helt avgjørende for utviklingen av nordlandssamfunnet. Både for næringslivet, med vår satsing «Fra kyst til marked» og for innbyggerne som skal leve godt i verdens beste fylke, sier Bentzen som gleder seg til å ta fatt på jobben.

Kirsti Saxi er født og oppvokst i Vadsø, og er utdannet spesialpedagog. Hun har lang fartstid i fylkespolitikken i Finnmark, som medlem av fylkestinget fra 1995 til 2007. Hun var fylkesvaraordfører fra 2003 til 2005 og fylkesordfører fra 2005 til 2007. Hun har også to perioder i kommunestyret i Vadsø, og tre perioder som 1. vara til Stortinget. Fra 2007 til 2011 var Saxi utdanningsdirektør i Finnmark. Hun har de siste åtte årene vært leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.

– Jeg har jobbet mye på kulturfeltet, og det skal bli spennende også å få arbeide mer med miljø og folkehelse fremover, sier Saxi.

I tillegg til fylkesrådsleder Tomas Norvoll fortsetter to av fylkesrådene fra forrige periode i sine respektive posisjoner, henholdsvis Ingelin Noresjø (KrF) som fylkesråd for næring  og Hild-Marit Olsen (Ap) som fylkesråd for utdanning. Hild-Marit Olsen er for tiden sykemeldt og i hennes sykefraværsperiode er Knut Petter Torgersen (Ap) konstituert.

Svein Eggesvik (Sp), som var samferdselsråd i forrige periode, overtar posten som rådets nestleder, med ansvar for økonomi.